Studiranje u Nemačkoj

Nemačka je država centralne i zapadne Evrope i nakon Rusije predstavlja drugu najveću državu u Evropi po broju stanovnika. Nemačka od svih evropskih država ima najviše komšija, graniči se sa Danskom, Poljskom, Češkom, Austrijom, Švajcarskom, Francuskom i sa svim zemljama Beneluksa, a izlazi i na Baltičko i Severno more. Po uređenju Nemačka je federalna parlamentarna republika sa kancelarom na čelu države i sastoji se od 16 državica – lendera, među kojima je i njen glavni grad Berlin.

Nemačka ima veoma razvijenu ekonomiju, koja je ujedno i najveća ekonomije Evrope. Najveći deo industrije se oslanja na proizvodni i uslužni sektor. Najistaknutije su automobilska, mašinska i elektronska industrija, dok najveći deo uslužnog sektora zauzimaju finansije i biznis, a zatim turizam. Neke od najvećih nemačkih kompanija su: Volkswagen, Daimler, Allianz, BMW, Siemens, Robert Bosch...

Nemačka spada među popularne destinacije za studiranje u Evropi, tome doprinosi njen vrhunski obrazovni sistem, raznovrsna ponuda i diplome koje se cene širom sveta. Nemačka nudi preko 400 obrazovnih institucija i preko 19.000 različitih studijskih programa na različitim nivoima studija, pa svaki student može u Nemačkoj pronaći ono što mu savršeno odgovara. Zahvaljujući razvijenoj industriji najpopularnije oblasti studiranja u Nemačkoj su inženjerstvo, građevina, fizika, IT, medicina, filozofija...

Nemačka je je veoma razvijena zemlja i zemlja sa visokim životnim standardom. Takođe je i zemlja duge i burne istorije, tradicije i kulture, a danas predstavlja veliku silu i najveću evropsku ekonomiju. Jedna je od osnivača Evropske unije i njen najveći politički i ekonomski lider današnjice.

Razlozi studiranja

 • Visok kvalitet obrazovanja - Nemačke obrazovne institucije nude kvalitetno obrazovanje, vrhunske uslove za učenje i usavršavanje i diplomu poštovanu širom sveta.
 • Povoljne studije - Mnogi univerziteti u Nemačkoj imaju povoljne školarine. Pored toga, po troškovima života, Nemačka spada u evropski prosek.
 • Mogućnost za usavršavanje - Brojni programi koji se nude uključuju i praktično usavršavanje i sticanje vrednih veština. Osim toga obrazovne institucije su povezane sa industrijom i omogućavaju sticanje vrednog iskustva kroz prakse i stažiranja.
 • Mogućnost rada tokom studija - Studenti imaju pravo da rade 120 dana godišnje puno radno vreme ili 240 dana pola radnog vremena.
 • Stabilna i bezbedna država - Nemačka je jedna od veoma stabilnih država, standard života je na visokom nivou i generalno se smatra bezbednim društvom.
 • Kuturna raznovrsnost - Kao jedna od popularnih studentskih destinacija, Nemačka nudi multikuturalno društvo i mogućnost za upoznavanje ljudi sa raznih krajeva sveta i njihovih kultura.
 • Bogat kulturni i turistički sadržaj - Nemačka ima bogatu istoriju i sadrži veliki broj kulturnih, istorijskih i prirodnih znamenitosti širom zemlje, jedna je od pet najbogatijih zemalja na svetu po broju lokaliteta na listi UNECO-ve kulturne baštine. Pored toga neguje miks urbane i ruralne kulture što je čini privlačnom raznim tipovima ljudi.

Studije u Nemačkoj

Obrazovni sistem

Studenti u Nemačkoj imaju širok izbor raznovrsnih programa koji nude kvalitetno i upotrebljivo znanje, kako na nemačkom tako i na engleskom jeziku. Nemački obrazovni sistem pored kvaliteta karakteriše i ozbiljnost, tačnost i odgovornost, što se očekuje i od studenata.

Pored sticanja znanja, veština i diplome studenti tokom svog boravka mogu da steknu i vredno radno iskustvo u uređenom sistemu i konekcije koje im mogu biti od neizmernog značaja za dalji razvoj i karijeru kroz brojne prakse i stažiranja koje se nude studentima.

Opcije studiranja

 • Stručni programi - Stručne studije imaju za fokus praktično sticanje veština i znanja i spremanje studenata za rad u struci i poznate su kao dualno obrazovanje. Traju od 2 do 3 godine.
 • Osnovne akademske studije - Prvi stepen visokog obrazovanja koji se nudi na raznim tipovima univerziteta. Traju 3 do 4 godine i u zavisnosti od trajanja studije nose 180 ili 240 ESPB.
 • Master studije - Master studije generalno traju 2 godine i nose 120 ESPB. Namenjene su specijalizovanju znanja i usavršavanju veština iz odabrane obalsti.
 • Doktorske studije - Doktorske studije u Nemačkoj imaju fokus na istraživački rad i pisanje istaživačkog rada ili disertacije. U zavisnosti od oblasti istraživanja studije traju od 3 do 5 godina i nose najmanje 180 ECTS.
 • Kurs nemačkog jezika - Nemačka širom zemlje nudi kurseve nemačkog jezika na svim nivoima od A1 do C2. Za kurseve koji traju do 3 meseca nije potrebna studentska viza.

Akademska godina

Akademska godina u Nemačkoj je podeljena na dva semestra. Prvi semstar počinje u septembru ili oktobru, u zavisnosti od institucije i poznat je kao zimski semestar. Najveća ponuda studijskih programa je u ovom roku i upis za ovaj semester traje do polovine jula.

Drugi semestar počinje u martu ili aprilu i poznat je kao letnji semestar i u ovom roku je manja ponuda programa. Za početak studija u letnjem semestru upis traje do sredine januara.

Pojedini privatni univerziteti mogu nuditi i julski upisni rok.

Stipendije

Državne stipendije (DAAD stipendija) - Uglavnom su namenjene za studente postdiplomskih studija: master, doktorske i postdoktorske studije. Studenti dobijaju sredstva u vidu mesečnih uplata.
Nemačka stipendija (Deutschlandstipendium) – državno - privatni grant koji se dodeljuje na osnovu uspeha najzaslužnijim kandidatima. Stipendija iznosi 300 eur mesečno i isplaćuje se preko obrazovne institucije.

Privatne stipendije - Postoje brojne privatne fondacije koje nude finansijsku podršku na mesečnom nivou studentima koji žele da studiraju u Nemačkoj kao na primer Friedrich Ebert Stiftung, Konrad-Adenauer Stiftung, Heinrich Böll Foundation, DeGiS stipendija itd.

Stipendije koje nude obrazovne institucije - Univerziteti u Nemačkoj takođe nude opcije za stipendiranje studenata, to su uglavnom stiendije koj delimično pokrivaju troškove školarine.

Studentska viza

Državljanima EU/ EEZ i Švajcarske, nije potrebna studentska viza za studiranje u Nemačkoj. Studentima iz ovih zemalja takođe nije potrebna boravišna dozvola, ali moraju da prijave boravak odmah po dolasku u Nemačku.

Studentima koji dolaze iz drugih država je potrebna studentska viza za koju se aplicira lično u diplomatskoj misiji Nemačke u zemlji boravka, kao i boravišna dozvola za koju se aplicira u kancelariji za strance u Nemačkoj.

Studenti koji idu na studije duže od 3 meseca apliciraju za vizu nacionalnu vizu – D. Za studentsku vizu je potrebno aplicirati što pre, najmanje 3 meseca pre početka programa. Vreme procesiranja aplikacije za studentsku vizu varira, može trajati od 25 dana do 3 meseca.