StudiranjeuEvropi.com

Studiranje u Mađarskoj

Mađarska je tradicionalna destinacija za studiranje u Evropi i sa kvalitetnim i povoljnim studijama privlači značajan broj međunarodnih studenata svake godine. Neke od najpopularnijih oblasti za studiranje u Mađarskoj su oblasti nauke, inženjerstva i tehnologija, a naročito informacione tehnologije, zatim medicinske nauke, biznis, arhitektura, kao i političke i društvene nauke.

Bogata kultura Mađarske se posebno ističe u umetnosti, literaturi, muzici i nauci, i njen uticaj u ovim oblastima nije zanemarljiv. Mađarska je država članica Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Višegrad grupe, kao i većine ostalih velikih organizacija poput NATO-a i Saveta Evrope. Mađarska je takođe i velika turistička destinacija u Evropi, njene priprodne lepote, termalni izvori i sadržajni gradovi je čine veoma popularnom destinacijom.

Studije u Mađarskoj

Obrazovni sistem

Obrazovni sistem Mađarske ima viševekovnu tradiciju pružanja vrhunskog obrazovanja, prvi univerzitet osnovan je sredinom 14. veka u Pečuju. Danas se visoko obrazovanje nudi na 65 institucija od kojih je 28 državnih, 11 privatnih i 26 institucija finansiranih od strane crkve, koje nude programe iz svih oblasti, kako na mađarskom jeziku, tako i sve više programa se nudi na engleskom jeziku, ali i na nemačkom, francuskom itd..

Mađarski obrazovni sistem je usklađen sa bolonjskim sistemom koji garantuje kvalitet i visoki standard obarazovanja i studijskih programa.

Opcije studiranja

 • Stručne studije - Mađarska nudi postsekundarne stručne VET studije koje su namenjene sticanju znanja i usavršavanju veština za karijeru, ove studije traju 2 godine.
 • Osnovne studije - Osnovne studije su prvi ciklus visokog obrazovanja i one u Mađarskoj generalno traju 3 do 4 godine i nose 180 do 240 ESPB.
 • Integrisane studije - Za pojedine oblasti studiranja poput medicine, prava, stomatologije, veterine, farmacije i sl. se nude integrisane osnovne i master studije koje traju od 5 do 6 godina i nose od 300 do 360 ESPB.
 • Master studije - Master studije su namenjene specijalizovanju i produbljivanju znanja stečenog na osnovnim studijama. Ovi programi traju od 1 do 2 godine i nose 60 do 120 ESPB.
 • Doktorske studije - Doktorske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB, struktuirane su tako da prve 2 godine obuhvataju predavanja i ispite, dok su druge 2 godine posvećene istraživanju i pisanju disertacije.
 • Kurs mađarskog jezika - Niz institucija visokog obrazovanja, kao i škola jezika nude razne opcije za učenje mađarskog jezika, što može biti dobra odluka za one koji žele da studiraju ili rade u mađarskom govornom okruženju.

Akademska godina

Akademska godina u Mađarskoj počinje u septembru i traje do juna, dok je tokom jula i avgusta letnji raspust.

Školska godina je podeljena na 2 semestra i moguće je započeti studije na početku oba semestra, u septembru i u februaru. Septembarski upisni rok je glavni i tada je veća ponuda programa.

Stipendije

 • Državna stipendija - Stipendium Hungaricum je stipendija Vlade Mađarske namenjena međunarodnim studentima svih nivoa studija i ona pokriva školarinu, deo troškova života, osiguranje i deo troškova semštaja.
 • Bilateralni sporazumi o stipendiranju - Mađarska nudi stipendije međunarodnim studentima na osnovu bilateralnih sporazuma sa državom porekla, koje mogu pokrivati deo studiranja ili pun period studiranja.
 • Univerzitetske stipendije - Brojni univerziteti i druge institucije visokog obrazovanja nude studentima razne stipendije koje mogu biti pune ili parcijalne, odnosno mogu pokriti punu školarinu ili troškove života ili delom olakšati studentima ove troškove.

Studentska viza

 • Studentima koji dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske nije potrebna studentska viza kako i studirali u Mađarskoj duže od 3 meseca. Međutim u obavezi su da registruju svoj boravak najkasnije 15 dana po dolasku u Mađarsku i dobiju boravišnu dozvolu.
 • Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju duže od 3 meseca moraju imati dugoročnu studentsku vizu D-5 i boravišnu dozvolu koja ima daje pravo da legalno borave u Mađarskoj.

Za studentsku vizu se aplicira u diplomatskoj misiji Mađarske u zemlji boravka. Procesiranje zahteva traje u proseku oko mesec dana, pa se savetuje da se zahtev podnese najmanje 6 nedelja pre planiranog odlaska na studije. Po dolasku u Mađarsku studenti su u obavezi da registruju svoj boravak i podnesu zahtev za boravišnu dozvolu.

Zašto studirati u Mađarskoj

 • Kvalitetne studije i kvalifikacije - Mađarska nudi dugu tradiciju obrazovanja i brojne obrazovne institucije sa dugom reputacijom, koje pružaju veoma kvalitetne studijske programe i kvalifikacije koje se priznaju širom sveta.
 • Povoljne studije - Studijski programi u Mađarskoj spadaju među povoljne kada se uporede sa drugim evropskim destinacijama. Pored toga troškovi života u Mađarskoj su znatno niži nego u drugim studentskim destinacijama u Evropi.
 • Mogućnost rada tokom studija - Studenti imaju pravo da rade ograničen broj sati tokom studija i na taj način mogu da steknu vredno radno iskustvo i poznanstva koja im mogu značiti za dalju karijeru.
 • Mogućnost upoznavanje novih ljudi - Kao jedna od tradicionalnih destinacija za studiranje u Evropi, Mađarska privlači studente iz raznih krajeva sveta, što pruža mogućnost za upoznavanje novih ljudi i njihovih kultura.
 • Kultura i prirodno okruženje - Mađarska je poznata po lepoti svojih gradova, arhitekturi, netaknutim predelima prirode, privlačnim banjama, nacionalnim parkovima koji savršeno mogu upotpuniti period studiranja.
 • Lokacija - Mađarska ima odličnu lokaciju u centralnoj Evropi i dobru povezanost što omogućava studentima da iskoriste period studiranja u Mađarskoj da obiđu i upoznaju okolne evropske zemlje.