Studiranje u Mađarskoj

Mađarska je kontinentalna država centralne Evrope. Nalazi se na severnom delu panonske nizije i graniči se sa Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom, Austrijom, Slovačkom, kao i Ukrajinom i Rumunijom na istoku. Mađarska je po uređenju parlamentarna republika i njen glavni i najveći grad je Budimpešta, koja je poznata i po nadimku kraljica Dunava.

Mađarska ekonomija spada među mešovite ekonomije sa visokim dohodkom. Mađarska ima tržišnu ekonomiju čiji je fokus na izvozu i spoljnoj trgovini, a takođe je i jedna od vodećih zemalja centralne i istočne Evrope po stranim direktnim investicijama. Najrazvijenije industrije su prerada hrane, farmacija, informacione tehnologije, hemijska industrija, metalurgija, mašinska i elektronska industrija, kao i turizam. Mađarska je najveći proizvođač elektronske opreme u centralnoj i istočnoj Evropi i ova industrija je pokretač inovacija i ekonomskog rasta. Neke od najvećih mađarskih kompanija su Mol, OTP bank, Gedeon Richter, Magyar Telekom, CIG Panonia, Videoton…

Mađarska je tradicionalna destinacija za studiranje u Evropi i sa kvalitetnim i povoljnim studijama privuče značajan broj međunarodnih studenata svake godine. Neke od najpopularnijih oblasti za studiranje u Mađarskoj su oblasti nauke, inženjerstva i tehnologija, a naročito informacione tehnologije, zatim medicinske nauke, biznis, arhitektura, kao i političke i društvene nauke.

Bogata kultura Mađarske se posebno ističe u umetnosti, literaturi, muzici i nauci, i njen uticaj u ovim oblastima nije zanemarljiv. Mađarska je država članica Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Višegrad grupe, kao i većine ostalih velikih organizacija poput NATO-a i Saveta Evrope. Mađarska je takođe i velika turistička destinacija u Evropi, njene priprodne lepote, termalni izvori i sadržajni gradovi je čine veoma popularnom destinacijom.

Razlozi studiranja

 • Kvalitetne studije i kvalifikacije - Mađarska nudi dugu tradiciju obrazovanja i brojne obrazovne institucije sa dugom reputacijom, koje pružaju veoma kvalitetne studijske programe i kvalifikacije koje se priznaju širom sveta.
 • Povoljne studije - Studijski programi u Mađarskoj spadaju među povoljne kada se uporede sa drugim evropskim destinacijama. Pored toga troškovi života u Mađarskoj su znatno niži nego u drugim studentskim destinacijama u Evropi.
 • Mogućnost rada tokom studija - Studenti imaju pravo da rade ograničen broj sati tokom studija i na taj način mogu da steknu vredno radno iskustvo i poznanstva koja im mogu značiti za dalju karijeru.
 • Mogućnost upoznavanje novih ljudi - Kao jedna od tradicionalnih destinacija za studiranje u Evropi, Mađarska privlači studente iz raznih krajeva sveta, što pruža mogućnost za upoznavanje novih ljudi i njihovih kultura.
 • Kultura i prirodno okruženje - Mađarska je poznata po lepoti svojih gradova, arhitekturi, netaknutim predelima prirode, privlačnim banjama, nacionalnim parkovima koji savršeno mogu upotpuniti period studiranja.
 • Lokacija - Mađarska ima odličnu lokaciju u centralnoj Evropi i dobru povezanost što omogućava studentima da iskoriste period studiranja u Mađarskoj da obiđu i upoznaju okolne evropske zemlje.

Studije u Mađarskoj

Obrazovni sistem

Obrazovni sistem Mađarske ima viševekovnu tradiciju pružanja vrhunskog obrazovanja, prvi univerzitet osnovan je sredinom 14. veka u Pečuju. Danas se visoko obrazovanje nudi na 65 institucija od kojih je 28 državnih, 11 privatnih i 26 institucija finansiranih od strane crkve, koje nude programe iz svih oblasti, kako na mađarskom jeziku, tako i sve više programa se nudi na engleskom jeziku, ali i na nemačkom, francuskom itd..

Mađarski obrazovni sistem je usklađen sa bolonjskim sistemom koji garantuje kvalitet i visoki standard obarazovanja i studijskih programa.

Opcije studiranja

 • Stručne studije - Mađarska nudi postsekundarne stručne VET studije koje su namenjene sticanju znanja i usavršavanju veština za karijeru, ove studije traju 2 godine.
 • Osnovne studije - Osnovne studije su prvi ciklus visokog obrazovanja i one u Mađarskoj generalno traju 3 do 4 godine i nose 180 do 240 ESPB.
 • Integrisane studije - Za pojedine oblasti studiranja poput medicine, prava, stomatologije, veterine, farmacije i sl. se nude integrisane osnovne i master studije koje traju od 5 do 6 godina i nose od 300 do 360 ESPB.
 • Master studije - Master studije su namenjene specijalizovanju i produbljivanju znanja stečenog na osnovnim studijama. Ovi programi traju od 1 do 2 godine i nose 60 do 120 ESPB.
 • Doktorske studije - Doktorske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB, struktuirane su tako da prve 2 godine obuhvataju predavanja i ispite, dok su druge 2 godine posvećene istraživanju i pisanju disertacije.
 • Kurs mađarskog jezika - Niz institucija visokog obrazovanja, kao i škola jezika nude razne opcije za učenje mađarskog jezika, što može biti dobra odluka za one koji žele da studiraju ili rade u mađarskom govornom okruženju.

Akademska godina

Akademska godina u Mađarskoj počinje u septembru i traje do juna, dok je tokom jula i avgusta letnji raspust.
Školska godina je podeljena na 2 semestra i moguće je započeti studije na početku oba semestra, u septembru i u februaru. Septembarski upisni rok je glavni i tada je veća ponuda programa.

Stipendije

Državna stipendija - Stipendium Hungaricum je stipendija Vlade Mađarske namenjena međunarodnim studentima svih nivoa studija i ona pokriva školarinu, deo troškova života, osiguranje i deo troškova semštaja.

Bilateralni sporazumi o stipendiranju - Mađarska nudi stipendije međunarodnim studentima na osnovu bilateralnih sporazuma sa državom porekla, koje mogu pokrivati deo studiranja ili pun period studiranja.

Univerzitetske stipendije - Brojni univerziteti i druge institucije visokog obrazovanja nude studentima razne stipendije koje mogu biti pune ili parcijalne, odnosno mogu pokriti punu školarinu ili troškove života ili delom olakšati studentima ove troškove.

Studentska viza

Studentima koji dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske nije potrebna studentska viza kako i studirali u Mađarskoj duže od 3 meseca. Međutim u obavezi su da registruju svoj boravak najkasnije 15 dana po dolasku u Mađarsku i dobiju boravišnu dozvolu.

Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju duže od 3 meseca moraju imati dugoročnu studentsku vizu D-5 i boravišnu dozvolu koja ima daje pravo da legalno borave u Mađarskoj.

Za studentsku vizu se aplicira u diplomatskoj misiji Mađarske u zemlji boravka. Procesiranje zahteva traje u proseku oko mesec dana, pa se savetuje da se zahtev podnese najmanje 6 nedelja pre planiranog odlaska na studije. Po dolasku u Mađarsku studenti su u obavezi da registruju svoj boravak i podnesu zahtev za boravišnu dozvolu.