StudiranjeuEvropi.com

Studiranje u Švajcarskoj

Švajcarska predstavlja popularnu i prestižnu destinaciju za međunarodne studente. Švajcarske obrazovne institucije nude vrhunski kvalitet obrazovanja i prestižne diplome, u podsticajnom i modernom okruženju. Neke od najpopularnijih oblasti za studiranje su turizam i ugostiteljstvo, fizika, arhitektura, biznis, kao i inženjerstvo i tehnologije.

Švajcarska se tradicionalno rangira pri vrhu mnogih lista koje govore o razvijenosti države, stabilnosti, bezbednosti, kvalitetu života i ljudskom razvoju i slobodama. Takođe je i značajan politički i diplomatski centar sveta, rodno je mesto Crvenog krsta i u njoj su smeštena sedišta brojnih međunarodnih organizacija poput UN, FIFA, MOK, STO, SZO..

Studije u Švajcarskoj

Obrazovni sistem

Švajcarska je tradicionalno poznata po izvrsnom obrazovnom sistemu i institucijama koje nude prestižne diplome i kvalifikacije. Švajcarska nudi 12 univerziteta čiji fokus su akademske i istraživačke studije, 9 univerziteta primenjenih nauka na kojima je veći fokus na praktičnom sticanju znanja i veština, kao i 20 univerziteta namenjenih obrazovanju budućih predavača. Nudi preko 3000 različitih studijskih programa, kako na zvaničnim jezicima, tako i na engleskom. Švajcarska je prihvatila sistem obrazovanja uspostavljen u Bolonji, a pored toga nudi i neke opcije studiranja koje nisu deo ovog sistema

Opcije studiranja

 • Stručne studije - Ove studije predstavljaju kombinaciju teorijskog učenja i praktičnog rada, cilj je pripremanje studenta za posao ili visoko obrazovanje. Mogu trajati 2 godine i nakon njih se stiče federalni VET sertifikat ili 3 do 4 godine nakon čega se stiče federalna VET diploma.
 • Bachelor studije - Po bolonjskom sistemu obrazovanja, prvi stepen visokog obrazovanja su osnovne akademske studije koje traju 3 godine i nose 180 ESPB.
 • Master studije - Master studije u Švajcarskoj su namenjene sticanju specijalizovanog znanja sa fokusom na sticanje istraživačkih veština, studije mogu da traju 1,5 do 2 godine i u zavisnosti od trajanja nose 90 do 120 ESPB, izuzetak su programi iz oblasti medicine koji nose 180 ESPB.
 • Postdiplomski programi - Švajcarska nudi i kraće postdiplomske programe za nastavak obrazovanja i sticanje specijalizovanog znanja i veština. Postoje 3 tipa studija CAS – sertifikati koji traju od par meseci do godinu dana i nose od 10 do 29 ESPB, zatim DAS – diplome koje traju jednu do dve godine i nose od 30 do 59 ESPB i konačno MAS/MBA – master napredne studije koje nose minimum 60 ESPB i traju dve ili više godina.
 • PhD studije - Doktorske studije u Švajcarskoj omogućavaju sticanje ekspertskog znanja i veština i najveći fokus im je na istraživanjima, studije traju minimum 3 godine i nose najmanje 180 ESPB.

Akademska godina

Akademska godina u Švajcarskoj traje 2 semestra i počinje u septembru.

Univerziteti u Švajcarskoj nude dva upisna roka, jesenji i prolećni, odnosno septembarski i februarski rok, međutim treba imati u vidu da je najveća ponuda programa u septembarskom roku.

Neki privatni univerziteti nude više početnih rokova tokom godine.

Stipendije

U Švajcarskoj se uglavnom nude državne stipendije za studente doktorskih studija, dok za master studije uglavnom postoje univerzitetske stipendije.

 • Državne stipendije - Namenjene su nadarenim studentima doktorskih studija i studentima umetnosti koji upisuju master studije na nekoj umetničkoj školi u Švajcarskoj.
 • Stipendije koje nude obrazovne institucije - Univerziteti uglavnom za master studije nude parcijalne stipendije koje oslobađaju studente dela školarine ili nude novčani iznos s kojim studenti pokrivaju i školarinu i troskove života. Ove stipendije se dodeljuju na osnovu uspeha i variraju od institucije do institucije. Pojedini departmani na univerzitetima ili instituti nude stipendije studentima doktorskih studija, međutim ove stipendije najčešće ne pokrivaju sve troškove.

Studentska viza

 • Državljani EU/EEZ - Mogu da studiraju u Švajcarskoj bez studentske vize. Obaveza studenta je da aplicira za boravišnu dozvolu u kancelariji za strance najkasnije 14 dana po dolasku u Švajcarsku. Boravišna dozvola može da se izda na period studiranja ili na godinu dana, pa je student u obavezi da je obnavlja svake godine.
 • Državljani drugih zemalja - Da bi mogli da studiraju u Švajcarskoj potrebno je prvo da apliciraju za studentsku vizu u diplomatskoj misiji Švajcarske u zemlji iz koje dolaze. Po dolasku u Švajcarsku studenti treba da prijave svoj boravak u lokalnoj kancelariji za strance i apliciraju za boravišnu dozvolu.

Studenti koji upisuju studije na period duži od 3 meseca treba da apliciraju za nacionalnu vizu – D. Vreme procesiranja aplikacije za studentsku vizu je najmanje 8 nedelja, pa se savetuje da se za vizu aplicira što je pre moguće. Viza se izdaje na period od godinu dana sa mogućnošću obnavljanja.

Zašto studirati u Švajcarskoj

 • Vrhunski obrazovni sistem - Švajcarska nudi obrazovanje visokog kvaliteta i prestižne diplome koja otvaraju mnoga vrata i po čemu se studenti izdvajaju na tržištu rada.
 • Podsticajno okruženje - Švajcarska studentima nudi inovativno okruženje, najmodernije metode učenja, tehnologije i opremu. Jedna je od zemalja sa najvećim izdvajanjima za istraživanja, što je čini prestižnom destinacijom za studente istraživačkih programa.
 • Multiligvalna sredina - U Švajcarskoj se pored programa na nemačkom, francuskom i italijanskom, nudi i značajan broj programa na engleskom jeziku koji su posebno privlačni međunarodnim studentima.
 • Mogućnost rada tokom studija - Svi međunarodni studenti uz određena ograničenja imaju legalno pravo da rade tokom studiranja, što predstavlja odličnu priliku da steknu međunarodno radno iskustvo, unaprede znanja i veštine u realnom okruženju, kao i da steknu značajne lične i profesionalne kontakte.
 • Bezbedna i stabilna zemlja - Švajcarska se smatra jednom od najbezbednijih država na svetu sa veoma niskim stepenom kriminala, što predstavlja dodatnu prednost Švajcarske kao studentske destinacije.
 • Prirodna i kulturna bogatstva - Pored studiranja, Švajcarska studentima nudi i mogućnost uživanja u brojnim prirodnim bogatstvima, turističkim atrakcijama i živopisnim gradovima.