StudiranjeuEvropi.com

Studiranje u Minhenu

Minhen je jedan od najvećih gradova u Nemačkoj. Predstavlja jedan od nekoliko najznačajnijih industrijskih i obrazovnih centara u Nemačkoj. U Minhenu se nalazi oko 20 univerziteta i akademija koji nude studije iz velikog broja različitih oblasti. Minhen je pravi studentski grad sa preko 100,000 studenata.

Kao jedan od najrazvijenijih gradova u Nemačkoj, Minhen visoko kotira na listi najpoželjnijih gradova za život u Nemačkoj ali u celoj Evropi. Iako su troškovi života veći nego u ostalim nemačkim gradovima, mogućnosti zaposlenja i zarade su takođe dosta veći, a stopa nezaposlenosti je jako niska.

Kvalitet studiranja je na izuzetnom nivou, ponuda sudijskih programa je raznovrsna, a obrazovne institucije nude prakse u velikim nemačkim kompanijama.

Studije u Minhenu

Minhen je veoma popularna destinacija za studiranje u Evropi. Vodeća nemačka industrija, sa Minhenom kao važnom karikom za razvoj i održanje industrije na tom nivou, diktira trendove koje minhenski univerziteti prate i redovno sa njima usklađuju i ponudu svojih studijskih programa. Kako bi odgovorili na interesovanja internacionalnih studenata koji dolaze iz celog sveta, veliki broj studijskih programa je u ponudi i na engleskom jeziku.

Studiranje u Minhenu na engleskom jeziku

Veliki broj studijskih programa na svim nivoima dostupan je i na engleskom jeziku, s tim da je potrebno da dokažete da imate potrebno znanje engleskog za pohađanje nastave na engleskom jeziku.

Potrebno je da položite neki od međunarodno priznatih testova engleskog jezika kako biste upisali studije na engleskom jeziku u Minhenu.

Najveći broj obrazovnih institucija priznaje TOEFL i IELTS testove. Najveći broj univerziteta za upis na osnovne i master studije traži prosečnu ocenu 6.5 na IELTS testu, ali uslovi mogu se razlikovati od institucije do institucije. Studiranje na engleskom jeziku svakako pomaže u usavršvanju jezika i sticanju samopuzdanja za rad u internacionalnom okruženju.

Studiranje u Minhenu na nemačkom jeziku

Svi studijski programi u Minhenu nude se na nemačkom jeziku. Studenti koji žele da studiranju na nemačkom jeziku potrebno je da polože međunarodno priznat test TestDaF pre upisa ili da pohađaju kurs nemačkog jezika pre željenog studijskog programa u Minhenu i polažu TestDaF ili DSH test. DSH test je moguće polagati samo na univerzitetima.

Generalno za upis na studije na nemačkom potrebno je ostvariti srednji nivo, što je na evropskoj skali odgovara B2 nivou. Studiranje na nemačkom jeziku može imati dodatnih prednosti u vidu većeg izbora studijskih programa, veće dostupnosti literature i materijala ali i kasnijih mogućnosti za zaposlenje i ostanak u Nemačkoj.

Opcije studiranja

Studije na minhenskim univerzitetima nude se na nivou osnovnih, master i doktorskih studija. Veliki broj studijskih programa je u ponudi i na engleskom i na nemačkom jeziku. Studenti koji žele da usavrše nemački jezik, mogu upisati kurs nemačkog jezika u Minhenu.

  • Osnovne studje - Osnovne studije na minhenskim univerzitetima najčešće traju 3 godine. Studijski programi na ovom nivou uključuju teorijsku nastavu, različite zadatke tokom semestara u vidu seminarskih radova, praktičnih zadataka, i praksu. Kako je Minhen industrijski grad, studenti često imaju priliku da praksu imaju u nekim od svetski poznatih kompanija.
  • Master studije - Master studije najčešće traju 2 godine, i obuhvataju teorijsku nastavu, praktične zadatke i odbranu diplomskog rada na kraju studija. Najveći broj programa je u okviru Master of Arts i Master of Science. Master studije mogu da se podele na konsekutivne i ne-konsekutivne, od kojih prve predstavljaju usmerene programe koje se nadovezuju na osnovne studije, dok ove druge predstavljaju popularnije oblasti studiranja za koje nije neophodno određeno prethodno obrazovanje već je dovoljno da imate završene osnovne studije.
  • Doktorske studije - Nemačka je kolevka PhD studija i ulaže značajna sredstva za istraživanje i razvoj. Doktorske studije u Minhenu traju u proseku 3 godine, ali vreme trajanje može da bude i do 5 godina. Najveći broj programa je istraživačkog karaktera i u ponudi je veliki broj stipendija dostupnih studentima doktorskih studija.
  • Kurs jezika - Kurs nemačkog jezika je odlična opcija za one koji žele da usavrše jezik iz privatnih ili poslovnih razloga. Studenti koji žele da studiraju na nemačkom mogu upisati jednogodišnji kurs pre početka glavnog studijskog programa na obrazovnoj instituciji. Ovaj kurs im u mnogome može pomoći, pre svega da usavrše jezik, da se priviknu na novo studijsko okuženje, upoznaju sa sredinom, itd. Kasnije samo studiranje na nemačkom jeziku donosi beneficije u vidu većeg izbora studijskih programa, ali i mogućnosti za ostanak i rad u Minhenu.

Popularne oblasti studiranja

Minhen je jedan od najvećih industrijskih centara u Nemačkoj, a ponuda studijskih programa prati razvoj industrije. Upravo je ovo ključ kvalitetnog obrazovanja koje se nudi u Minhenu i razlog zašto se toliki broj studenata odlučuje da svoje studije nastavi upravo u ovom gradu.

U skladu sa najrazvijenijim nemačkim industrijama, jedne od najpopularnijih oblasti studiranja su studije inženjerstva, u čijem sklopu studijskih programa možete imati praksu u nekim od vodećih nemačkih kompanija sa sedištem u Minhenu.

Populane su i studije administracije, ekonomije, finansija, studijski programi koji takođe mogu uključivati praktičnu nastavu, a Nemačka sa vodećom ekonomijom u Evropi predstavlja najpogodnije tle za studije povezane sa ovom oblašću.

Informacione tehnologije su takođe jedna od najpopulanrijih oblasti studiranja poslednjih godina, a Minhen polako postaje jedno od najvećih stecišta habova i startapova u Evropi.

Još jedna popularna oblast studiranja je i medicina, pretežno zbog velike potražnje za stručnim kadrovima i odličnim uslovima za rad kasnije.

Školarine i stipendije

Nemačka, a samim tim i Minhen, ima jedne od najpovoljnijih školarina na državim univerzitetima u Evropi. Najveće pogodnosti uživaju studenti koji dolaze iz EU/EEZ zemalja, mada na nekim univerzitetima isti uslovi mogu važiti i za Non-EU državljane.

Troškovi školarine i upisa za veliki broj programa na državnim univerzitetima se kreću od oko 500 eur po semestru, dok se na privatnim univerzitetima kreću od 7,000 eur godišnje.

I pored veoma pristupačnih školarina, studije u Minhenu mogu biti još povoljnije ukoliko ste nagrađeni nekom od mnogobrojnih stipendija. Stipendije mogu da budu državne (od strane Vlade i države), privatne (od strane organizacija i udruženja) ili ih mogu dodeljivati same obrazovne institucije.

Najpopularnije državne stipendije za master i doktorske studije su DAAD stipendije. Najčešće obuhvataju troškove putovanja, zdravstvenog osiguranja, mesečnu novčanu naknadu i umanjenje školarine. U određenim slučajevima mogu pokriti troškove kursa nemačkog jezika koji se pohađa pre samog početka studija. Rok za apliciranje zavisi od oblasti studiranja.

Privatne organizacije i institucije koje dodeljuju stipendije same odlučuju o uslovima stipendiranja. Stipendije koje dodeljuju obrazovne institucije uglavnom umanjuju školarinu za određeni iznos ili je pokrivaju u celosti, a mogu predstavljati i jednokratnu finansijsku pomoć.

Rokovi i upis na studije

Akademska godina je podeljena na zimski i letnji semestar. Zimski semestar počinje u septembru/oktobru, a letnji u martu/aprilu. Upisni rokovi otvaraju se dosta ranije pre početka studijskih programa i mogu biti vremenski ograničeni ili se mogu zatvoriti nakon popune slobodnih mesta. Savetuje se da se cela procedura upisa pokrene dosta ranije, 6-12 meseci pre početka studija.

Upis na studije u Nemačkoj, uz savete i pomoć savetnika agencije za studiranje u inostranstvu Future Option, garantuje da će cela procedura i svi uslovi biti ispunjeni, a ceo proces uspešno završen.

Nakon uspešnog upisa na željeni fakultet, sledi priprema dokumentacije za apliciranje za studentsku vizu u ambasadi Nemačke, a posle odobrene vize proces upisa i prijave se završava i student može započeti pripreme za odlazak na studije u Nemačkoj.

Život u Minhenu

Minhen kao jedan od najkvalitetnijih gradova za život u Nemačkoj, vrlo razvijen i moderan, a u isto vreme oličenje tradicije, istorije i kulture, učiniće internacionalnim studentima studentske dane neponovljim. Minhen je grad duge istorije i tradicije, sa mnoštvom kulturinih spomenika i znamenitosti, tradicionalnih dešavanja i događaja poput Oktobarfesta koji je poznat svuda u svetu i jedan od najvećih simbola obog grada.

Minhen u svojoj okolini ima najrazličitiju prirodu, od planina do jezera. Kvalitetne studije i razvijenu industriju upotpuniće kulturna ponuda koja život u ovom gradu poduže na najviši standard. Minhen je treći grad po veličini u Nemačkoj, sa 1,4 miliona stanovnika, što ga čini dovoljno velikim i urbanim, a opet ne prenaseljenim. Spada u najčistije i najbezbednije gradove u Nemačkoj, a takođe je i najsunčaniji grad u Nemačkoj.

Postoji bezbroj mogućnosti u vidu slobodnih aktivnosti kojima svoje slobodno vreme možete upotpuniti, a studentski život učiniti nezaboravnim.

Smeštaj za studente u Minhenu

Postoji nekoliko opcija za smeštaj za studente u Minhenu. Najpovoljnija i najpopularnija opcija je smeštaj u studentskom domu. Obrazovne institucije takođe pomažu studentima u pronalasku smeštaja koji je prilagođen internacionalnim studentima.

Na kraju, postoji i mogućnost iznajmljivanja nekretnine. Iznajmljivanje nekretnine sa cimerima može dodatno umanjiti mesečne troškove i učiniti ovu opciju smeštaja pristupačnijom.

  • Studentski dom - od 300 EUR / mesečno
  • Iznajmljivanje stana - od 800 do 1,200 EUR / mesečno

Prevoz za studente u Minhenu

Studenti minhenskih univerziteta imaju pravo na semestralnu kartu za javni prevoz po ceni od 67,40 eur koja važi 6 meseci. Potrebno je da uvek sa sobom imaju studentsku legitimaciju kada koriste prevoz.

Karta može da se koristi svakog radnog dana od 6h do 18h, i neograničeno tokom vikenda i praznika. Za kartu koja može da se koristi neograničeno svakog dana tokom 6 meseci, potrebno je izvojiti 195,70 eur. Ove karte mogu se koristiti za autobuse, tramvaje, vozove, metro.

  • Karta u jednom pravcu - 3,30 EUR
  • Prosečni mesečni trošak karte za studente - 11,23 EUR
  • Taksi Start/1km - 3,70 EUR / 1,90 EUR