StudiranjeuEvropi.com

Proces prijave na studije

Studenti koji odluče da svoje obrazovanje nastave van granica svoje zemlje treba za početak dobro da se informišu i upoznaju sa procedurom kako bi ceo proces prošao što lakše, brže i uspešnije. Cela procedura može da se podeli u nekoliko koraka.

Odabir obrazovne institucije i programa

Brojne obrazovne institucije nude različite opcije sudiranja, programe na različitim jezicima, pa je za početak najbitnije dobro istražiti ponudu kako bi se pronašao idealni studijski program i odgovarajuća obrazovna institucija.

Pripremanje upisne dokumentacije

Nakon pronalaska odgovarajuće institucije i programa koji student želi da upiše, potrebno je istražiti koji su uslovi upisa i koja je dokumentacija potrebna za upis na program.

Generalno za svaki program je potrebno ispuniti dva glavna uslova, da student ima već stečen nivo obrazovanja koji je potreban za upis na te studije i da ima dovoljno znanja jezika na kom se izvodi nastava.

Pored ovih uslova, institucije i studijski programi mogu imati dodatne zahteve koje je potrebno ispuniti kako bi upis bio uspešan, poput dosadašnjeg radnog iskustva, preporuka, portfolia, motivacionog pisma i slično.

Upis i prihvatanje ponude

Obrazovne institucije određuju vremenske rokove za upis na programe, koji mogu da variraju od institucije do institucije, pa je to još jedna bitna stavka koju treba istražiti još na početku, kako bi se ceo proces vremenski isplanirao.

Upisni formulari i potrebna dokumentacija se šalju obrazovnoj instituciji po proceduri koju one određuju, nakon čega se čeka na odgovor iz škole.

Ukoliko je dokumentacija u redu i student ispunjava sve uslove upisa, dobiće ponudu za upis na program, pa je potrebno da student plati školarinu da bi dobio potvrdu o upisu i dalje aplicirao za studentsku vizu.

Apliciranje za vizu

Procedura apliciranja za vizu zahteva da se student na vreme upozna sa procedurom i zahtevima, kako bi mogao i da se prilagodi vremenskom planu za odlazak na studije.

Neke ambasade zahtevaju prethodno zakazivanje termina za podnošenje zahteva i predaju dokumentacije, dok neke imaju određene termine za rad sa strankama, pa je dobro znati unapred koja su pravila odabrane zemlje studiranja.

U ambasadu treba otići pripremljen sa kompletnom dokumentacijom, pa je jako važno pažljivo pripremiti sve i proveriti da li su ispunjeni svi zahtevi.

Nakon podnošenja zahteva za vizu na studentu je da sačeka ishod aplikacije i odgovor na dodatne zahteve i procedure ukoliko postoje.

Priprema za put

Po dobijanju pozitivnog ishoda aplikacije za vizu, poslednji korak u proceduri je da se student pripremi za put i odlazak na studije.

Potrebno je isplanirati put, kupiti kartu i organizovati smeštaj ukoliko to već nije završeno.

Ukoliko student odlazi na studije u državu koju nije imao priliku da poseti, pre odlaska može istražiti kakav je način života, kakva je kultura, pravila lepog ponašanja i slično što može biti od koristi u nepoznatoj sredini.

U ovoj fazi procedure je takođe potrebno biti informisan i pripremljen i znati koje su obaveze studenta po dolasku u državu, kako bi sam dolazak i prilagođavanje na novu sredinu prošli što lakše i bez neočekivanih izazova.

Stručna pomoć i savetovanje

Procedura odlaska na studije može trajati mesecima i može delovati komplikovano, međutim uz naše stručne savete, dobru pripremu i posvećenost ceo proces može proći brzo i efikasno. Saznajte kako vam mi možemo pomoći za uspešan upis i odlazak na studije u inostranstvu.