StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Nemačku

Svim međunarodnim studentima koji dolaze iz države koja nije članica Evropske Unije ili Evropske ekonomske zajednice je potrebna studentska viza kako bi mogli u Nemačkoj da studiraju program koji traje duže od 3 meseca.

Studenti koji dolaze iz države članice EU/EEZ mogu da studiraju i borave u Nemačkoj bez vize, ali je potrebno da prijave svoj boravak u najbližoj kancelariji za strance.

Za državljane trećih zemalja na raspolaganju su 3 vrste studentske vize:

 • Viza za učenje jezika - Koja je potrebna za one koji upisuju kurs nemačkog jezika koji traje od 3 do 12 meseci.
 • Viza za konkurisanje za studije - Namenjena je za odlazak u Nemačku u svrhu konkurisanja i upisa na studije. Državljanima Zapadnog Balkana nije potrebna jer u ovu svrhu mogu turistički, bez vize, da uđu u Nemačku.
 • Studentska viza - Studentska viza, odnosno nemačka nacionalna viza sa oznakom D je namenjena onim studentima koji su upisali studijski program u Nemačkoj i spremni su da započnu svoje studije.

Studenti trećih zemalja moraju nakon dolaska u Nemačku i pronalaska smeštaja da apliciraju za boravišnu dozvolu, koja je ujedno i radna dozvola.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Studentska viza je viza privremenog karaktera i za dobijanje vize je potrebno ispuniti određene uslove:

Prethodno stečeno obrazovanje

 • Da biste mogli da se upišete na željene studije u Nemačkoj, potrebno je da ispunjavate uslove, odnosno da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na studije.

Znanje jezika

 • Da biste studirali na nemačkom ili engleskom jeziku, potrebno je dokazati da imate dovoljno znanje tog jezika. Nivo znanja jezika zavisi od samog stepena studija i programa i ono se dokazuje u vidu međunarodno priznatog testa jezika.

Upis na studije

 • Kako je svrha studentske vize odlazak na studije u Nemačku, uslov za dobijanje studentske vize je dokaz o upisu na studije. Imigraciona služba prihvata potvrde o upisu koje izdaje akreditovana ustanova ili potvrde o prijemu ukoliko upis još uvek nije zvanično kompletiran.

Dokaz da idete privremeno na studije

 • Studentska viza za svaku državu predstavlja privremenu vizu čiji je cilj privremeni boravak u svrhu studiranja. Da bi ishod aplikacije za vizu bio pozitivan potrebno je dokazati imigracionoj službi da zaista idete na studije, da je to jedini cilj i da su vam te studije potrebne za dalji razvoj u životu.

Zdravstveno osiguranje

 • Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano zdravstveno osiguranje za studije u Nemačkoj. To može biti osiguranje iz matične zemalje, ukoliko se priznaje u Nemačkoj ili neko nemačko državno ili privatno osiguranje.

Finansijska stabilnost

 • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Nemačkoj i da neće biti na teretu države.

Postoji više načina za dokazivanje finasijske sposobnosti:

 • Dokaz o dobijenoj stipendiji koja pokriva troškove studija i života u Nemačkoj.
 • Garantno pismo nemačkog državljanina ili stalnog rezidenta koji na sebe preuzima sve troškove studiranja i života za studenta.
 • Račun sa ograničenim pravom raspolaganja u Nemačkoj, poznat i kao blokirani račun na koji studenti uplate dovoljno finansijskih sredstava za boravak u Nemačkoj za godinu dana. Nemačka vlada određuje koji je minimum koji studenti moraju imati tokom studija u Nemačkoj, a koji trenutno iznosi 10,236EUR. Blokirani račun mora imati makar taj minimum, a poželjno je da ima i više. Student svakog meseca može koristiti samo deo tog novca (trenutno iznosi 853EUR), zato se i naziva blokirani.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza za Nemačku se izdaje na period od 3 meseca do 12 meseci. Studenti po dolasku u Nemačku treba da apliciraju za boravišnu dozvolu koja im zamenjuje studentsku vizu i ovaj dokument se izdaje na period od godinu dana do 2 godine uz mogućnost produženja u zavisnosti od trajanja studija.

Rad na studentskoj vizi

Međunarodni studenti u Nemačkoj imaju pravo da rade tokom svojih studija. U zavisnosti od zemlje iz koje dolaze zavisi i to koliko imaju pravo da rade. Studenti koji dolaze iz EU/EEZ mogu da rade pola radnog vremena tokom studija, odnosno 20 sati nedeljno.

Studenti trećih zemalja mogu da rade 120 dana u godini puno radno vreme ili 240 dana pola radnog vremena. Da bi ostvarili pravo da rade tokom studija, potrebno je da dobiju boravišnu dozvolu koja im u isto vreme predstavlja i radnu dozvolu, zato je najbolje aplicirati za boravišnu dozvolu odmah po dolasku u Nemačku.

U studentski rad se ne računaju studentske prakse koje su obavezne i deo su kurikuluma studijskog programa, a takođe ne spadaju ni akademski poslovi, odnosno poslovi akademskih asistenata i istraživača.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Svi studenti u Nemačkoj su u obavezi da imaju organizovano zdravstveno osiguranje za period studiranja. Organizovano zdravstveno osiguranje je jedan od uslova studentske vize.

Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i sa Zapadnog Balkana mogu u Nemačkoj da koriste državno osiguranje iz svoje zemlje, pored toga Nemačka priznaje i pojedina privatna zdravstvena osiguranja. Neophodno je samo da imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko osiguranje iz matične zemlje nije priznato, postoje 2 vrste osiguranja koje su na raspolaganju međunarodnim studentima: državno i privatno.
Studenti stariji od 30 godine, studenti koji studiraju kurs jezika i studenti doktorskih studija nemaju pravo na državno osiguranje.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu se aplicira u ambasadi ili konzulatu Nemačke u zemlji boravka.

Procedura apliciranja za vizu zahteva pre svega zakazivanje termina u ambasadi. Termin u ambasadi je namenjen predavanju zahteva za vizu i pripremljene dokumentacije, kao i intervjuu sa konzularnim oficirima. Termin u ambasadi se zakazuje online putem zvaničnog sajta nemačke ambasade i bitno je znati da kandidati ne mogu da biraju termin, već im se putem mail-a dodeli slobodan termin. Na termin se uglavnom čeka oko mesec dana, ali može biti i duže.

Studenti koji dobiju DAAD stipendiju ili su deo nekog drugog nemačkog ili EU programa stipendiranja ne moraju da zakazuju termin u ambasadi.

Vreme procesiranja studentske vize može trajati od 25 dana do 3 meseca, pa je najbolje da se za vizu aplicira odmah po dobijanju potvrde o upisu na studije. Obaveštenje o ishodu aplikacije se dobija putem mail-a, nakon čega student odlazi u ambasadu kako bi mu se viza unela u pasoš.

Po dolasku u Nemačku, nakon prijave adrese, međunarodni studenti su u obavezi da apliciraju za boravišnu dozvolu. Za ovaj dokument se aplicira u lokalnoj kacelariji za strance.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za studentsku vizu iznosi 75 EUR, plaća se u evrima u gotovini prilikom predaje dokumentacije u ambasadi ili konzulatu Nemačke. Taksa za procesiranje aplikacije za boravišnu dozvolu iznosi do 110 EUR.