StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Italiju

Studenti koji žele da upišu studije i studiraju u Italiji, a dolaze iz neke druge države članice Evropske unije ili Evropske ekonomske zone, nije potrebna studentska viza.

Studenti trećih zemalja za odlazak na studije u Italiju moraju da apliciraju i dobiju studentsku vizu. Za programe koji traju do 3 meseca, državljanima Zapadnog Balkana nije potrebna viza, dok za programe koji traju duže od 3 meseca moraju da apliciraju za studentsku vizu, odnosno za nacionalnu vizu D.

Svi međunarodni studenti, bilo da dolaze iz EU ili ne, moraju po dolasku u Italiju da apliciraju za boravišnu dozvolu koja ima daje pravo da legalno borave i studiraju u Italji.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Za uspešan ishod aplikacije za vizu i odlazak na studije u Italiju, potrebno je ispuniti određene uslove:

Prethodno stečeno obrazovanje

  • Da biste mogli da započnete proces upis na željene studije u Italiji, potrebno je da ispunjavaet uslov koji se tiče stečenog obrazovanja, odnosno da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na studije.

Upis na studije

  • Jedan od najvažnijih uslova za dobijanje studentske vize je dokaz o upisu na studije u Italiji. Dokument koji je potreban za apliciranje za vizu se naziva pozivno pismo fakulteta i predstavlja potvrdu da ste primljeni na studije.

Organizovan smeštaj u Italiji

  • Još jedan uslov za apliciranje za vizu je da ste organizovali smeštaj u Italiji, bilo da se radi o zakupu stana, studentskom domu ili smeštaju kod porodice ili prijatelja.

Zdravstveno osiguranje

  • Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano zdravstveno osiguranje za studije u Italiji. To može biti državno ili privatno osiguranje.

Finansijska stabilnost

  • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student finansijski stabilan i da neće biti na teretu države.

Student može da prikaže finansijsku garanciju na više načina:

  • Dokaz o dobijenoj stipendiji koji pokriva troškove školovanja i života.
  • Student može da prikaže da lično poseduje dovoljno finansijskih sredstava za prvih godinu dana studiranja i života u Italiji.
  • Student može da ima i sponzora u vidu člana uže porodice koji će na sebe da preuzme odgovornost za finansiranje studiranja i života u Italiji
  • Uslov dobrog karaktera i migracione istorije
  • Student treba da dokaže da nije osuđivan i da nije ranije bio odbijen za neku italijansku vizu.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period od 4 meseca do godinu dana, nakon čega je zamenjuje boravišna dozvola za koju se aplicira odmah po dolasku u Italiju, nakon što se prijavi prebivalište.

Boravišna dozvola se generalno izdaje na period od godinu dana, uz mogućnost da se produži, sve u skladu sa dužinom trajanja studija.

Rad na studentskoj vizi

Svi studenti u Italiji imaju pravo da rade pola radnog vremena tokom svojih studija, odnosno do 20 sati nedeljno. Državljani EU/EEZ mogu da rade i duže kada su raspusti ili praznici.

Državljani ostalih zemalja, da bi radili potrebno je da poseduju radnu dozvolu. Da bi dobili radnu dozvolu potrebno je da imaju ugovor o zaposlenju od neke italijanske kompanije.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Svi međunarodni studenti u Italiji moraju biti osigurani za ceo period studiranja. Dokaz o organizovanom osiguranju je i jedan od uslova studentske vize.

Državljani EU/EEZ uglavnom mogu u Italiji da koriste osiguranje iz matične zemlje ukoliko imaju Evropski kartu zdravstvenog osiguranja.

Studenti trećih zemalja čije se nacionalno osiguranje ne priznaje u Italiji moraju organizovati osiguranje pre odlaska na studije. Osiguranje može da se organizuje putem privatnih osiguravajućih kuća u matičnoj zemlji, zatim privatnih kuća u Italiji ili putem državnog italijanskog osiguranja.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu se aplicira lično u ambasadi Italije u matičnoj zemlji. Potrebno je prvo online zakazati termin u ambasadi za podnošenje zahteva za vizu i predavanje dokumentacije.

Za vizu je najbolje aplicirati što pre, čim se završi sa upisom, jer ceo proces može da potraje. Dobijanje termina u amabasadi može da traje par nedelja, a nekada i do 2 meseca, a procesiranje aplikacije za vizu generalno traje od 1 do 3 nedelje. Nakon dobijanja odluke o aplikaciji za vizu, student treba lično da preuzme pasoš i vizu u amabasadi Italije.

Po dolasku u Italiju u roku od 8 dana, studenti su u obavezi da prijave svoj boravak i apliciraju za boravišnu dozvolu u lokalnoj policijskoj stanici ili pošti. Neki fakulteti nude mogućnost da se preko njih podnese zahtev za boravišnu dozvolu.

Vreme procesiranja zahteva može da traje i do 2 meseca.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za procesiranje aplikacije za studentsku vizu iznosi 50 EUR i plaća se u gotovini u evrima kada se predaje zahtev za procesiranje aplikacije i potrebna dokumentacija.