StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Španiju

Studenti koji dolaze iz države članice Evropske unije, Evropske ekonomske zone ili Švajcarske mogu da studiraju u Španiji bez studentske vize. Studenti iz ovih zemalja koji planiraju da ostanu duže od 3 meseca treba po dolasku u Španiju da prijave svoj boravak u kancelariji za strance i dobiju identifikacioni broj za strance.

Studenti koji dolaze iz trećih zemalja moraju imati odgovarajuću vizu kako bi legalno studirali i boravili u Španiji. Viza nije potrebna za programe koji traju do 3 meseca.

Studenti koji upisuju program koji traje između 3 i 6 meseci treba da imaju kratkoročnu studentsku vizu, dok studenti čiji program traje duže od 6 meseci apliciraju za dugoročnu studentsku vizu koja je poznata i kao nacionalna viza D. Studenti koji imaju nacionalnu vizu treba po dolasku u Španiju da apliciraju za boravišnu dozvolu sa kojom mogu da ostanu i studiraju u Španiji.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Kako bi ispod aplikacije za špansku studentsku vizu bio pozitivan, student treba da ispuni određene uslove:

Prethodno stečeno obrazovanje

Da biste mogli da se upišete na željene studije u Španiji, potrebno je da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na studije.

Upis na studije

S obzirom da je svrha studentske vize odlazak na studije u Španiju, uslov za dobijanje studentske vize je dokaz da je student upisan na program na nekoj španskoj obrazovnoj instituciji.

Zdravstveno osiguranje

Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano zdravstveno osiguranje za period studiranja u Španiji, osiguranje može biti državno i privatno.

Finansijska stabilnost

Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Španiji i da neće biti na teretu države. Student može da dokaže da je finannsijki spreman na sledeće načine:

  • Dokaz o dobijenoj stipendiji koja pokriva troškove studija i života u Španiji.
  • Student može prikazati da je lično sposoban da finansijski pokrije troškove studiranja i života u Španiji.
  • Ukoliko student ne može sam da prikaže dovoljno sredstava, može imati člana uže porodice koji će na sebe da preuzme odgovornost za finansiranje studija i boravka u Španiji.
  • Uslov dobrog karaktera i zdravstvenog stanja
  • Student treba da dokaže da je dobrog karaktera odnosno da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi nikakav postupak. Studenti koji apliciraju za vizu treba da dostave dokaz o zdravstvenom stanju u vide lekarskog uverenja.

Dužina trajanja studentske vize

Studenti koji upisuju program koji je duži od 6 meseci treba da apliciraju za boravišnu dozvolu po dolasku. Boravišna dozvola se izdaje na period od godinu dana i može da se obnavlja najviše 5 godina.

Rad na studentskoj vizi

Međunarodni studenti u Španiji imaju pravo da rade pola radnog vremena, odnosno 20 sati nedeljno.
Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu da rade bez radne dozvole, potrebno je da se prijave u socijalnoj službi i da dobju jedinstveni DNI broj koji je potreban za rad.

Studenti trećih zemalja moraju imati radnu dozvolu da bi ostvarili pravo na rad. Za radnu dozvolu aplicira poslodavac. Ovi studenti takođe treba da se prijave u socijalnoj službi kako bi dobili DNI broj.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Svi međunarodni studenti moraju imati zdravstveno osiguranje za ceo period studiranja u Španiji. Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske, ukoliko imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja, mogu da koriste nacionalno osiguranje tokom boravka u Španiji.

Studenti trećih zemalja moraju organizovati privatno osiguranje koje se priznaje u Španiji za ceo period studiranja.

Apliciranje za studentsku vizu

Zahtev za studentsku vizu se podnosi u ambasadi ili konzulatu Španije u zemlji boravka. Termini za predavanje zahteva za vizu i potpune dokumentacije se ne zakazuju, već postoji određeno vreme za rad sa strankama.

Procesiranje zahteva traje do mesec dana, međutim cela procedura može potrajati i duže, pa je najbolje aplicirati za vizu 2-3 meseca pre planiranog odlaska na studije.

Za boravišnu dozvolu se aplicira najkasnije mesec dana od dolaska u Španiju u lokalnoj kancelariji za strance ili policijskoj stanici.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu zahteva za studentsku vizu iznosi 60 EUR i plaća se u lokalnoj valuti u gotovini prilikom predaje zahteva za vizu.