StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Francusku

Francuska je jedna od država osnivača Evropske unije, pa studentima koji dolaze iz neke druge države članice EU ili Evropske ekonomske zone i Švajcarske nije potrebna viza, niti boravišna dozvola da bi studirali u Francuskoj.

Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju u trajanju od 4 meseca do godinu dana u Francuskoj moraju pribaviti dugoročnu studentsku vizu koja nosi oznaku VLS-TS. Ova viza u isto vreme predstvalja i boravišnu dozvolu sa kojom se legalno boravi i studira u Francuskoj.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Za dobijanje studentske vize i pravo da se studira i boravi u Francuskoj duže od 3 meseca, potrebno je ispuniti određene uslove:

Prethodno stečeno obrazovanje

  • Da biste mogli da se upišete na željene studije u Francuskoj, potrebno je da ispunjavate uslove, odnosno da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na studije.

Upis na studije

  • Dokaz o upisu na studije je glavni uslov za dobijanje studentske vize. Potrebno je dostaviti potvrdu o upisu ili prijemu koja sadrži sve bitne informacije o studentu i upisu na program.

Pismeno obrazloženje o studijama

  • Jedan od uslova vize je da se pismeno obrazloži želja i plan za studije u Francuskoj. Potrebno je da se kroz pismo i CV dokaže da je student savršeni kandidat za te studije i da će mu one koristiti u daljim planovima.

Organizovan smeštaj

Još jedan uslov za apliciranje za vizu je da imate organizovan smeštaj u Francuskoj, to može biti dokaz o smeštaju u studentskom domu, zakup privatnog smeštaja, dokaz o smeštaju kod porodice ili prijatelja i slično.

Zdravstveno osiguranje

  • Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano zdravstveno osiguranje za studije u Francuskoj, pre odlaska na studije.

Finansijska stabilnost

Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da je student finansijski sposoban da studira u Francuskoj. Moguće je na više načina dokazati finasijsku sposobnost:

  • Dokaz da je student dobitnik stipendije koja pokriva troškove studija i života u Francuskoj.
  • Student može prikazati dovoljno finansijskih sredstava na ličnom računu, kako bi dokazao da neće biti na teretu države.
  • Student može da ima člana porodice koji će da prikaže finansijsku garanciju za studenta, odnosno da preuzme na sebe finansisranje studija i života u Francuskoj.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza, odnosno boravišna dozvola se izdaje na period od godinu dana. Nakon toga je moguće produžiti da traje do kraja studija.

Rad na studentskoj vizi

Svi međunarodni studenti imaju pravo da rade tokom studija u Francuskoj. Studenti koji ne dolaze iz Zemalja EU/EEZ i Švajcarske moraju imate boravišnu dozvolu kako bi ostvarili ovo pravo.

Studenti su ograničeni na rad od 60% od punog radnog vremena, odnosno mogu da rade najviše 964 sati godišnje. Studenti koji se zaposle u okviru obrazovne isntitucije mogu tokom školske godine od 1. septembra do 30. juna da rade 670 sati, dok tokom leta mogu 300 sati.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Studenti koji dolaze iz države članice EU/EEZ i Švajcarske mogu tokom studija u Francuskoj koristiti nacionalno zdravstveno osiguranje, potrebno je samo da imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.

Ostali međunarodni studenti moraju da organizuju zdravstveno osiguranje. Pristup državnom osiguranju je omogućen za međunarodne studente i ono je besplatno, međutim ovo osiguranje ne pokriva sve medicinske usluge, pa mnogi studenti pored njega organizuju dopunsko osiguranje.

Apliciranje za studentsku vizu

Aplikacija za studentsku vizu se popunjava online, a zatim se popunjena aplikacija i potrebna dokumenta podnose ambasadi ili konzulatu Francuske u zemlji boravka. Potrebno je zakazati termin za podnoženje zahteva i dokumentacije. Na termin se uglavnom čeka do 2 nedelje, a procesiranje aplikacije generalno traje od 15 do 60 dana.

Po dolasku u Francusku, a najkasnije 3 meseca od dolaska je potrebno validirati vizu, cela procedura može da se obavi online.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za studentsku vizu iznosi 99 EUR, taksa se plaća u gotovini prilikom podnošenja zahteva za vizu u dinarskoj protivvrednosti.