StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Češku

Češka republika je država članica Evropske unije, s toga studentima koji žele da studiraju u Češkoj i dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske nije potrebna studentska viza.

Studenti koji dolaze iz trećih zemalja i upisuju program koji traje duže od 3 meseca moraju da imaju studentsku vizu, odnosno nacionalnu vizu D, kako bi mogli legalno da borave i studiraju u Češkoj. Studenti koji upisuju studije na duži period, duže od godinu dana podnose i zahtev za izdavanje boravišne dozvole u svrhu studiranja.

Svi međunarodni studenti koji ostaju u Češkoj duže od 30 dana imaju obavezu da najkasnije 3 dana po dolasku u Češku prijave boravak u lokalnoj policijskoj stanici.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Za dobijanje studentske vize i pravo da se studira i boravi u Češkoj duže od 3 meseca, potrebno je ispuniti određene uslove:

Upis na studije

  • Svrha studentske vize je odlazak na studije u Češku, tako da je jedan od uslova same studentske vize dokaz o upisu na studije.

Organizovan smeštaj u Češkoj

  • Još jedan uslov za apliciranje za vizu je da imate organizovan smeštaj u Češkoj, to može biti u vidu smeštaja u studentskom domu ili zakup privatnog smeštaja i slično.

Finansijska stabilnost

  • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Češkoj.

Postoji više načina za dokazivanje finansijske sposobnosti:

  • Student može biti dobitnik stipendije koja pokriva troškove studiranja i života u Češkoj.
  • Student može prikazati da poseduje dovoljno finansijskih sredstava na računu da finansijski može da izdrži studije u inostranstvu.
  • Finansijsku garanciju mogu prikazati i članovi uže porodice koji na sebe preuzimaju troškove studiranja i života za studenta.

Uslov dobrog karaktera i zdravstvenog stanja

  • Student treba da dokaže da je dobrog karaktera odnosno da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. U nekim slučajevima je potrebno dokazati i da je student sproveo sve mere sprečavanje širenja infektivnih bolesti.

Zdravstveno osiguranje

  • Organizovano zdravstveno osiguranje zvanično nije uslov za dobijanje vize, ali je neophodno imati ga u toku procedure. Nekim studentima se priznaje osiguranje iz matične zemlje, pojedini stipendisti mogu imati organizovano osiguranje u sklopu stipendije, dok svi ostali moraju organizovati osiguranje.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se uglavnom izdaje na period od 6 meseci. Ukoliko student treba da aplicira i za boravišnu dozvolu, studentska viza može da traje samo 2 meseca, nakon čega je zamenjuje boravišna dozvola u svrhu studiranja. Boravišna dozvola se uglavnom izdaje na period od godinu dana sa mogućnošću produženja, sve u skladu sa dužinom trajanja studija.

Rad na studentskoj vizi

Studenti koji dolaze iz zemlja članice EU/EEZ ili iz Švajcarske mogu da rade tokom studija u Češkoj pod istim uslovima kao i domaći studenti.

Studenti trećih zemalja mogu da rade pola radnog vremena tokom svojih studija. Studentima koji su upisani na podobnu obrazovnu instituciju akreditovanu od strane Ministarstva obrazovanja, omladine i sporta nije potrebna radna dozvola, dok je ostalim studentima potrebna ili radna dozvola ili Employee ili EU Blue card.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu da koriste nacionalno zdravstveno osiguranje kada izvade Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.

Međunarodnim sporazumom se državljanima Zapadnog Balkana priznaje nacionalno osiguranje za boravak u Češkoj. Pored toga studenti koji su dobitnici pojedinih stipendija nemaju obbavezu da sami organizuju zdravstveno osiguranje, već ono spada pod uslove stipendije. Svi ostali studenti koji žele da studiraju u Češkoj, a nije im priznato nacionalno osiguranje potrebno je da organizuju osiguranje za ceo period studiranja pre odlaska na studije.

Apliciranje za studentsku vizu

Aplikacija za studentsku vizu, kao i aplikacija za boravišnu dozvolu se podnosi lično u ambasadi Češke u zemlji boravka. Potrebno je zakazati termin u ambasadi za podnošenje zahteva i dokumenata, kada se plaća i taksa za obradu aplikacije. Zahtev za termin se podnosi putem emaila i ambasada na isti način i obaveštava aplikante o dodeljenom terminu.

Procesiranje aplikacije za studentsku vizu uglavnom traje do 2 meseca, dok u specifičnim situacijama može da traje i do 4 meseca.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za vizu se plaća lično prilikom predaje zahteva za vizu i iznosi 93 EUR. Iznos se plaća u gotovini u evrima.