StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Austriju

Austrija je država članica Evropske unije, pa studentima koji dolaze iz neke druge članice EU ili Evropske ekonomske zone i Švajcarske nije potrebna studentska viza za studije i boravak u Austriji. Studenti koji pripadaju ovoj kategoriji i planiraju da studiraju duže od 3 meseca moraju da registruju svoj boravak u lokalnoj kancelariji.

Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju u Austriji moraju imati studentsku vizu. Za programe koji traju duže od 3 meseca potrebna je nacionalna viza D. Ukoliko program traje duže od 6 meseci, studenti trećih zemalja moraju imati boravišnu dozvolu u svrhu studiranja koja ima daje legalno pravo da borave i studiraju u Austriji.

Uslovi za dobijanje studentske vize/Residence Permit

Studentska viza je viza privremenog karaktera i za dobijanje vize je potrebno ispuniti određene uslove:

Upis na studije

  • Kako je svrha studentske vize odlazak na studije u Austriju, uslov za dobijanje studentske vize je dokaz o upisu na studije. Za studente koji zahtev podnose u matičnoj yemlji se prihvata potvrda o upisu koja se dobija putem mail-a.

Organizovan smeštaj u Austriji

  • Još jedan uslov za apliciranje za vizu je da ste organizovali smeštaj u Austriji, bilo da se radi o zakupu stana, studentskom domu ili smeštaju kod porodice ili prijatelja.

Zdravstveno osiguranje

  • Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano zdravstveno osiguranje za studije u Austriji.

Uslov dobrog karaktera

  • Student treba da dokaže da je dobrog karaktera odnosno da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak.

Finansijska stabilnost

  • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Austriji i da neće biti na teretu države.

Finansijska sposobnost se može dokazati na više načina:

  • Dokaz o dobijenoj stipendiji koja pokriva troškove studija i života u Austriji..
  • Student može sam prikazati da poseduje dovoljno finansijskih sredstva za prvih godinu dana studija.
  • Student može imati sponzora, odnosno člana uže porodice koji će da preuzme na sebe odgovornost za finansiranje studija i života u Austriji.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period do 6 meseci, studenti čije studije traju duže od 6 meseci moraju da apliciraju za boravišnu dozvolu u svrhu studiranja i ovaj dokument se izdaje na period od godinu dana uz mogućnost da se produži, u skladu sa dužinom trajanja studija.

Rad na studentskoj vizi

Studentima koji dolaze iz EU/EEZ ili Švajcarske, izuzev državljana Hrvatske, nije potrebna radna dozvola da bi radili tokom studija. Ovi studenti imaju pravo da rade pola radnog vremena tokom studija, odnosno najviše 20 sati nedeljno.

Studenti trećih zemalja mogu da rade u Austriji samo ukoliko dobiju radnu dozvolu za koju aplicira poslodavac. Ovi studenti takođe mogu raditi do 20 sati nedeljno.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu tokom studija da koriste nacionalno osiguranje, neophodno je samo da imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.
Svi ostali studenti moraju organizovati zdravstveno osiguranje za ceo period studiranja, to je i jedan od uslova studentske vize. Osiguranje može biti privatno ili državno.

Apliciranje za studentsku vizu/residence permit

Za studentsku vizu može da se aplicira u ambasadi ili konzulatu Austrije u zemlji boravka ili u Austriji, pod uslovom da student može legalno da uđe na teritoriju Austrije. Ovaj uslov ispunjavaju državljani Zapadnog Balkana kojima nije potrebna viza za ulazak na prostor Šengena.

Zahtev za vizu se u oba slučaja podnosi lično, nije potrebno zakazivanje termina, već je određeno radno vreme kada službenici primaju stranke. Zahtev za obradu aplikacije za vizu mora biti procesiran u periodu do 90 dana, pa se savetuje da se zahtev podnese što pre, čim se dobije potvrda o upisu na studije.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu zahteva za studentsku vizu iznosi 120 EUR, pored takse za obradu aplikacije plaća se i taksa za izdavanje boravišne dozvole od 20 EUR i dodatnih 20 EUR taksa za prikupljanje ličnih podataka.

Kada se aplikacija podnosi u zemlji boravka, prilikom podnošenja se plaća samo taksa za obradu apliakacije u dinarskoj protivvrednosti na odgovarajući žiro račun, ostale takse se plaćaju u Austriji.