StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Švajcarsku

Studentima koji dolaze iz Evropske unije i Evropske ekonomske zone koji žele da studiraju u Švajcarskoj nije potrebna studentska viza. Studenti koji upisuju program koji traje duže od 3 meseca treba po dolasku u Švajcarsku da apliciraju za boravišnu dozvolu.

Studenti trećih zemalja koji žele da idu na studije u Švajcarsku koje traju duže od 3 meseca treba da imaju studentsku vizu, odnosno nacionalnu vizu sa oznakom D. Ova kategorija studenta takođe treba po dolasku u Švajcarsku da aplicira za boravišnu dozvolu sa kojom može legalno da studira i boravi u Švajcarskoj.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Za dobijanje studentske vize i pravo da se studira i boravi u Švajcarskoj duže od 3 meseca, potrebno je ispuniti određene uslove:

Prethodno stečeno obrazovanje

  • Da biste se upisali na željene studije, potrebno je da ispunjavate uslove, odnosno da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na taj nivo studija.

Znanje jezika

  • Da biste studirali u Švajcarskoj, potrebno je dokazati da imate dovoljno znanje jezika na kome se izvodi nastava. Nivo znanja jezika zavisi od samog stepena studija i programa koje se upisuje.

Upis na studije

  • Da bi dobio studentsku vizu za Švajcarsku, student treba da dokaže da je upisan na studijski program u Švajcarskoj i da je platio prvi deo školarine koji je potreban pri upisu.

Dokaz da idete privremeno na studije

  • Studentska viza za svaku državu predstavlja privremenu vizu čiji je cilj privremeni boravak u svrhu studiranja. Da bi ishod aplikacije za vizu bio pozitivan potrebno je dokazati imigracionoj službi da zaista idete na studije, da je to jedini cilj i da su vam te studije potrebne za dalji razvoj u životu.

Organizovan smeštaj

  • Još jedan uslov za apliciranje za vizu je da imate organizovan smeštaj u Švajcarskoj, to može biti dokaz o smeštaju u studentskom domu, zakup privatnog smeštaja, dokaz o smeštaju kod porodice ili prijatelja i slično.

Zdravstveno osiguranje

  • Svaki međunarodni student mora imati organizovano državno ili privatno zdravstveno osiguranje da bi mogao da studira u Švajcarskoj.

Finansijska stabilnost

  • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije i da neće biti na teretu države.

Postoji više načina za dokazivanje finansijske garancije:

  • Student može biti dobitnik stipendije koja pokriva troškove studija i života u Švajcarskoj.
  • Student može da dokaže da lično poseduje dovoljno finansijskih sredstava koje su potrebne kako bi mogao da studira i boravi u Švajcarskoj.
  • Garantno pismo švajcarskog državljanina ili stalnog rezidenta koji na sebe preuzima sve troškove studiranja i života za studenta.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period do godinu dana. Boravišna dozvola može da se izda na period trajanja studija ili na godinu dana sa mogućnošću da se produžava do kraja studija.

Rad na studentskoj vizi

Svi međunarodni studenti koji dolaze na studije u Švajcarsku, mogu legalno da rade do 15 sati nedeljno tokom trajanja studija i neograničeno za vreme raspusta.

Studenti koji dolaze iz trećih zemalja mogu sa radom da započnu nakon 6 meseci od početka studija. Pored toga poslodavac treba da obavesti kantonalne vlasti i podnese zahtev za zaposlenje, kako bi student dobio radnu dozvolu sa kojom može legalno da radi.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Zdravstveno osigranje je obavezna stavka svakog međunarodnog studenta koji želi da studira u Švajcarskoj. Studetni koji dolaze iz EU/EEZ mogu biti izuzeti iz švajcarskog sistema zdravstvenog osiguranja i koriste svoje nacionalno osiguranje ukoliko imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.

Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju u Švajcarskoj moraju pristupiti švajcarskom osiguranju, izuzetak se može odobriti studentima koji već imaju privatno osiguranje koje se priznaje u Švajcarskoj.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu se aplicira lično u diplomatskoj misiji Švajcarske u zemlji boravka. Neke misije zahtevaju zakazivanje termina za podnošenje aplikacije i dokumentacije, dok za neke ambasade i konzulate postoji već određeno radno vreme za predaju aplikacija.

Vreme procesiranje zahteva je od 8 do 10 nedelja, a cela procedura od zakazivanja termina do dobijanja ishoda može da potraje više meseci pa se savetuje da se sa procedurom započne odmah po dobijanju potvrde o upisu.

Za boravišnu dozvolu se aplicira po dolasku u Švajcarsku u kantonalnoj kancelariji za strance. Za boravišnu dozvolu se aplicira najkasnije 14 dana od ulaska u Švajcarsku. Na dobijanje kartice se čeka nekoliko nedelja, a u međuvremu student dobije potvrdu koja služi u istu svrhu.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za studentsku vizu iznosi 80 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahteva za vizu.