StudiranjeuEvropi.com

Studiranje u Budimpešti

Budimpešta je najveći i glavni grad Mađarske i kao takav predstavlja politički, ekonomski, obrazovni i kulturni centar države. Budimpešta je tradicionalno predstavljala jedan od bitnih obrazovnih centara centralne Evrope i grad u kome su se kroz istoriju obrazovali veliki umovi iz raznih oblasti.

U Budimpešti danas postoji 34 institucija visokog obrazovanja od kojih su većinom univerziteti, kako državni, tako i privatni i oni koji su finansirani od strane crkve. Pored obrazovnog centra, Budimpešta je i naučni centar Mađarske i regiona, Univerzitet tehnologije i ekonomije u Budimpešti se smatra najstarijim tehnološkim institutom na svetu, a osnovao ga je Jozef II 1782. godine. Pored toga Budimpešta je i sedište Evropskog instituta za inovacije i tehnologije.

Mađarska, kao i Budimpešta se poslednjih godina suočavaju sa rastom broja međunarodnih studenata koji se odlučuju za studije na ovoj destinaciji. Danas se oko 33.000 međunarodnih studenata godišnje odluči da nastavi obrazovanje na mađarskim institucijama. Rast popularnosti duguje kvalitetnom obrazovanju i programima koje nudi, kao i povoljnim cenama i brojnim mogućnostima za slobodne aktivnosti.

Budimpešta se smatra bezbednim gradom, veći deo centra grada je pod zaštitom UNESCO svetske baštine, a pored toga nudi i jedinstvenu kombinaciju istorije, arhitekture i opuštene savremene umetničke scene što može studentima omogućiti jedinstveno iskustvo studiranja.

Studije u Budimpešti

Budimpešta ima viševekovnu istoriju pružanja visokog obrazovanja. Tradicionalno se u ovom gradu stiče kvalitetno obrazovanje i diplome koje se priznaju širom sveta. Obrazovni sistem Mađarske je danas usklađen sa evropskim sistemima primenom Bolonjske deklaracije, ali ga u odnosu na sisteme zapadne Evrope karakteriše tradicionalniji stav u obrazovanju.

Studenti u Budimpešti imaju mogućnost da rade tokom studija, zatim da pohađaju prakse i stažiranja koje im omogućavaju sticanje vrednog iskustva u realnom radnom okruženju. Kao najveći mađarski grad Budimpešta nudi brojne kompanije, od velikih međunarodnih, preko domaćih industrijskih giganta do malih startap preduzeća čiji broj konstantno raste.

Studiranje u Budimpešti na engleskom

Međunarodni studenti koji žele da upišu studije u Budimpešti na engleskom jeziku imaju sve veći izbor programa koji se nude na ovom jeziku. Rast broja programa je rezultat želje mađarskih vlasti da privuku veći broj međunarodnih studenta. Danas se nudi preko 500 studijskih programa na engleskom jeziku.

Studenti koji upisuju program koji se izvodi na engleskom moraju imati dokaz o dovoljnom nivou znanja jezika koji se traži u vidu nekog međunarodno priznatog testa. Generalno se za osnovne studije traži minimum 5.5 ili 6.0 na IELTS testu, dok se za posdiplomske studije traži 6.0 ili 6.5 na IELTS testu ili ekvivalent na drugim testovima.

Studiranje u Budimpešti na mađarskom

Na mađarskom jeziku se nude gotovo svi studijski programi kako u Budimpešti, tako i širom Mađarske. Studenti koji znaju mađarski jezik, pored većeg izbora studijskih programa imaju i prednost u pogledu zaposlenja tokom studija, jer im znanje jezika otvara više mogućnosti. Pored toga znanje zvaničnog jezika olakšava i mogućnost ostanka nakon studija i pronalaska stalnog zaposlenja.

Za upis na studije na mađarskom jeziku se traži minimum C1 nivo znanja ovog jezika.

Opcije studiranja

U Budimpešti se mogu upisati studije na sva 3 nivoa visokog obrazovanja određena bolonjskim sitemom, osnovne, master i doktorske studije, ali i programi stručnog postsekundarnog usavršavanja i programi učenja i usavršavanja mađarskog jezika.

  • Osnovne studije - Osnovne akademske studije u Budimpešti generalno traju 3 godine, mada ima programa koji traju 4 godine i integrisanih studija u pojedinim oblastima koje traju 5 do 6 godina. Osnovne studije karakteriše tradicionalniji pristup obrazovanju, međutim na većini institucija ovaj nivo uključuje i obavezno stažiranje.
  • Master studije - Master studije u Budimpešti traju 1 do 2 godine, sve u zavisnosti od trajanja osnovnih akademskih studija. Studenti na ovom nivou studija specijalizuju svoja znanja i dalje se usmeravaju u svojoj oblasti. Studije master programa podrazumevaju predavanja, seminare, praktične vežbe i studenti pišu akademske radove i disertacije.
  • Doktorske studije - Doktorske studije generalno traju 4 godine i osmišljene su tako da prvi period studiranja bude posvećen predavanjima i ispitima, a zatim se studenti posvećuju istraživačkom radu. Pored samostalnog istraživanja koje sprovode kao deo kurikuluma, studenti su uključeni i u grupna istraživanja i na taj način doprinose reputaciji institucije i naučnoj zajednici.
  • Kurs jezika - Kurs mađarskog jezika je odlična prilika za one koji žele da nastave studije na ovom jeziku ili žele da nauče ili usavrše jezik sa ciljem rada ili života u ovoj zemlji. Razni tipovi kurseva se nude na institucijama visokog obrazovanja, ali i u okviru škola jezika. Period učenja jezika može biti koristan i kao način da se bolje upozna novo okruženje i sve mogućnosti koje Budimpešta nudi.

Popularne oblasti studiranja

Obrazovne institucije iz Budimpešte uživaju međunarodnu reputaciju zbog kvalitetnog obrazovanja koje pružaju na svim nivoima obrazovanja i iz svih oblasti studija. Univerziteti i druge institucije visokog obrazovanja se posebno ističu u oblastima inženjerstva i tehnologija, zatim političkih nauka i međunarodnih studija, medicinskih i srodnih nauka, ali i lepih umetnosti, arhitekture i biznisa.

Mađarska je država koja ima jaku elektronsku industriju i ističe se u ovoj grani inženjerstva i tehnologija, Budimpešta je glavni naučni i tehnološki centar države. U Budimpešti se nalazi Evropski institut za inovacije i tehnologije, kao i najstariji tehnološki institut na svetu, pa Budimpešta zauzima bitno mesto na globalnom planu u ovim oblastima. Pored elektronike, posebno se ističe IT industrija i kompjuterske nauke i veliki je broj start up kompanija iz ovih oblasti u gradu.

Budimpešta kao glavni grad centralnoevropske države i države koje ima turbulentnu istoriju previranja između istoka i zapada, postala je plodno tlo za istraživanje i razvoj političkih nauka, diplomatije, evropskih studija i međunarodnih odnosa. U Budimpešti se nalazi prestižni Centralnoevropski univerzitet – CEU, koji je jedan od vodećih univerziteta iz ovih oblasti u ovom delu Evrope.

Medicinske nauke, kao i stomatologija, farmacija i veterina su takođe popularne među studentima koji se odluče za Budimpeštu kao destinaciju za studiranje. Obrazovne institucija nude integrisane studijske programe iz ovih oblasti i oni su po oceni Svetske zdravstvene oraganizacije ocenjeni kao studijski progami visokog kvaliteta.

Konačno, Budimpešta je popularna opcija i za studente umetnosti i arhitekture zbog bogatog sadržaja koje grad ima da ponudi. Budimpešta ima niz muzeja, galerija i lokaliteta od arhitektonskog značaja koje mogu biti inspiracija i nadahnuće studentima iz ovih oblasti. Centralni deo grada uz obale Dunava je posebno značajan u kulturnom i arhitektonskom smislu i kao takav se nalazi na listi svetske baštine UNESCO-a.

Školarine i stipendije

Studije u Budimpešti se generalno rangiraju među povoljnijim opcijama u Evropi kada se uporede sa drugim evropskim destinacijama. Školarine na obrazovnim institucijama najviše zavise od toga da li je institucija privatna ili državna, zatim odakle dolaze studenti, da li iz drugih država članice Evropske unije ili trećih država i od toga koja je oblast studiranja i samog programa.

Školarine dosta zavise od oblasti studiranja, školarine se za većinu programa kreću od 1.200 do 5.000 EUR godišnje, dok su medicinske i srodne nauke dosta skuplje i kreću se do 16.000 EUR na godišnjem nivou.

Mađarska generalno nudi razne opcije za stipendiranje međunarodnih studenata, kojim olakšava troškove školarine, ali i života tokom studija. Najpopularnija stipendija koja se nudi je državna stipendija Vlade Mađarske koja se naziva Stipendium Hungaricum. Ova stipendija je veoma vredna studentima jer se nudi za sve nivou studija i pored školarine, pokriva ili olakšava troškove života, smeštaja i osiguranja.

Pored ove državne stipendije, postoje i državne stipendije koje se nude na osnovu bilateralnih sporazuma Mađarske i država odakle dolaze studenti, kao i pojedine stipendije privatnih organizacija koje se uglavnom nude za određene oblasti studija. Naravno pored ovih opcija i obrazovne institucije nude raznovrsne programe stipendiranja studenata, tako što im u potpunosti pokriju troškove školarine ili delimčno, a pored toga stipendije mogu uključivati i troškove života.

Rokovi i upis na studije

Akademska godina u Budimpešti počinje u septembru i podeljena je na dva semestra koji traju do juna. Jul i avgust u Mađarskoj predstavljaju letnji raspust. Većina institucija nudi početak studija u septembru kada počinje i školska godina, ima institucija koje nude početak pojedinih programa i na početku drugog semestra, u februaru.

Februarski rok je manji i ograničena je ponuda programa i institucija koje ga nude. Za početak studija u ovom roku, upis se podnosi do novembra prethodne godine. Maj je rok za upis studenata koji žele da započnu studije u septembru. Iako je ovo generalni okvir, institucije mogu samostalno da odrede rokove za upis.

Upis na studije u Mađarskoj, uz savete i pomoć savetnika agencije za studiranje u inostranstvu Future Option, garantuje da će cela procedura i svi uslovi biti ispunjeni, a ceo proces uspešno završen.

Nakon uspešnog upisa na željeni fakultet, sledi priprema dokumentacije za apliciranje za studentsku vizu u ambasadi Mađarske, a posle odobrene vize proces upisa i prijave se završava i student može započeti pripreme za odlazak na studije u Mađarskoj.

Život u Budimpešti

Budimpešta kao jedna od klasičnih prestonica centralne Evrope predstavlja jedinstvenu kombinaciju istorije, arhitekture, umetnosti i prepoznatljive centralnoevropske kulture i tradicionalnog načina života.

Mađarska i Budimpešta postaju sve atraktivnije studentske destinacije koje privlače studente iz svih delova sveta. Naročito je popularna studentima iz okolnih zemalja, kao što su Rumunija, Slovačka i Ukrajina, koji čine najveći procenat međunarodnih studenata u Budimpešti. Pored toga značajan je broj studenata koji dolaze iz udaljenih destinacija poput država Bliskog Istoka. Jedinstvena multikuturalna sredina pruža mogućnost studentima da upoznaju ljude i kulture koje inače ne bi imali priliku da upoznaju i na taj način oplemene svoj život.

Budimpešta se često smatra jednim od najlepših evropskih gradova, tu titulu zavređuje zahvaljujući brojnim kulturnim ustanovama, muzejima i galerijama koje se nalaze u gradu, što može biti posebno vredno za studente koji studiraju umetnost ili arhitekturu. Centralni deo grada uz obalu Dunava je pod zaštitom UNESCO-a i tamo se nalazi više poznatih spomenika i lokaliteta kao što su zgrada parlamenta, Budimski dvorac i statua Slobode koji privlače posetioce iz celog sveta koji posećuju Budimpeštu.

Studenti u Budimpešti imaju brojne mogućnosti da upotpune slobodno vreme pored studiranja kroz brojne aktivnosti koje mađarska prestonica nudi. Pored tradicionalne mađarske kuhinje i brojnih autentičnih barova, Budimpešta nudi i međunarodno poznate događaje poput Siget muzičkog festivala i Hungaroring trke Formule 1. Budimpešta je takođe i jedna od dva glavna grada na svetu koji nudi termalne izvore koji imaju pozitivne efekte na zdravlje, što je veoma popularna aktivnost među stanovništvom i studentima, kao i brojne gradske parkove u kojima studenti provode slobodno vreme i koriste odmor.

Smeštaj za studente u Budimpešti

Međunarodni studenti u Budimpešti imaju različite mogućnosti za smeštaj tokom studija. Sve u zavisnosti od želja, afiniteta i finansijskih mogućnosti, studenti se mogu odlučiti za smeštaj u okviru studentskih domova, okolnih studentskih stanova koji se dele sa drugim studentima ili da samostalno pronađu i iznajme nekretninu koja im najviše odgovara.

U Budimpešti je smeštaj u studentskim domovima ograničen, pa se većina studenata odlučuje za privatni smeštaj koji je u odnosu na druge evropske prestonice povoljniji, a osim toga nudi im mir, samostalnost i privatnost.

  • Studentski dom - Prosečno se kreće oko 110 EUR mesečno
  • Shared accommodation - Prosečni trošak je od 170 do 200 EUR mesečno
  • Iznajmljivanje stana - U zavisnosti od veličine, opremljenosti i lokacije stana cene se kreću od 390 do 635 EUR

Prevoz za studente u Budimpešti

Budimpešta kao jedna od razvijenih evropskih prestonica može da se pohvali veoma razvijenim i razgranatim javnim prevozom. Čitav sistem javnog prevoza u Budimpešti je pod upravom jedne kompanije i obuhvata metro linije, tramvajski prevoz, autobuse, trolejbuse, noćne autobuse i vozne linije ka prigradskim naseljima.

U svako doba dana i noći studenti mogu da koriste javni prevoz koji je bezbedan i dobro povezan. Posebna prednost za studente je to što dobijaju 50% povlašćenu cenu za mesečnu kartu koju mogu da koriste u svim opcijama prevoza.

Pored toga Budimpešta ima i javni sistem deljenja bicikala koji studente košta 4 EUR mesečno. Taksi prevoz postoji kao i u svakom velikom gradu, ali je to najmanje povoljna opcija za studente.

  • Karta u jednom pravcu - 1 EUR
  • Taksi Start/1km - 1.95 EUR / 0.85 EUR
  • Prosečan mesečni trošak - Mesečna karta za studente iznosi 10 EUR