StudiranjeuEvropi.com

Studentski život na Malti

Međunarodni studenti na Malti pored sticanja obrazovanja i diplome imaju priliku i da unaprede svoje znanje engleskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji. Pored toga boravak u multikulturalnoj sredini može pomoći i da upoznaju ljude sa različitih strana, nauče nešto o njihovim kulturama i prošire svoje vidike.

Period studiranja na Malti može da se iskoristi da se upoznaju sve prirodne lepote i istorijsko i kulturno bogatstvo ove ostrvske države. Malta je veoma pogodna za razne vrste fizičkih aktivnosti na otvorenom, zatim na vodi, a za one koji nisu ljubitelji fizičkih aktivnosti tu su brojne malteške plaže za uživanje pod suncem.

Malta je i zemlja srednjevekovnih gradova i brojnih istorijskih i kulturnih lokaliteta vrednih posete koji su bili inspitacija za mnoga filmska i televizijska otvarenja, poput Igre prestola, Troje i Gladijatora, pa je sigurno da svaki student može kalitetno da ispuni slobodno vreme tokom studija na Malti.

Rad u toku i nakon studija

Međunarodni studenti koji dolaze iz EU/EEA i Švajcarske mogu da rade tokom studija pola radnog vremena.

Međunarodni studenti koji dolaze iz trećih zemalja mogu da rade tokom studija najviše 20 sati nedeljno, međutim mogu imati dodatna ograničenja u vidu oblasti u kojoj mogu raditi. Ne mogu da započnu sa radom pre nego što dobiju boravišnu dozvolu.

Da bi ostali da rade nakon završenih studija, međunarodni studenti treba da pronađu posao i poslodavca koji bi ih sponzorisao za radnu vizu. Međunarodni studenti mogu da ostanu 6 meseci nakon diplomiranja kako bi pronašli posao i aplicirali za radnu vizu. Studentima koji dolaze iz EU/EEA i Švajcarske, izuzev hrvatskih državljana nije potrebna radna dozvola.

Troškovi života

  • Smeštaj - Prosečno oko 250 EUR mesečno za studentski smeštaj i oko 500 EUR po osobi mesečno za iznajmljivanje stana.
  • Prevoz - Prosečno 40 EUR mesečno.
  • Hrana - Oko 250 EUR mesečno.