StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Maltu

Studentska viza, odnosno nacionalna viza D je potrebna studentima trećih zemalja koji na Malti upisuju program koji traje duže od 90 dana.

Studentima koji dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone ili Švajcarske nije potrebna studentska viza kako bi upisali studije na Malti.

Svi međunarodni studenti, odakle god da dolaze, koji upisuju program koji traje minimum dva semestra moraju da apliciraju za boravišnu dozvolu najkasnije 3 meseca od dolaska na Maltu. Boravišna dozvola im daje legalno pravo da borave i studiraju na Malti i zamenjuje studentsku vizu za studente trećih zemalja.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Međunarodni studenti kojima je potrebna viza za studije na Malti, za uspešan ishod aplikacije treba da ispune određene uslove:

Upis na studije

 • Uslov za dobijanje studentske vize za Maltu je da dostavite dokaz o upisu na studije u vidu potvrde o prijemu ili upisu.

Znanje jezika

 • Da biste studirali na Malti potrebno je da dokažete da imate dovoljno znanje engleskog jezika, odnosno da ste položili neki međunarodno priznati test sa ocenom koja se traži za odabrani program.

Zdravstveno osiguranje

 • Jedan od uslova studentske vize je da organizujete zdravstveno osiguranje za ceo period studija na Malti, studenti EU/EEZ i Švajcarske mogu korisiti nacionalno osiguranje.

Organizovan smeštaj na Malti

 • Još jedan uslov za apliciranje za vizu je da imate organizovan smeštaj na Malti za ceo period studiranja, to može biti u vidu zakupa privatnog smeštaja, hotela i slično.

Organizovan prevoz do Malte

 • Jedan od uslova studentske vize je i da imate organizovan prevoz do Malte, karta sa datumima putovanja, u nekim slučajevima je potrebno da bude organizovana i povratna karta.

Finansijska stabilnost

 • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Studenti moraju da dokažu da imaju dovoljno finansijskih sredstava i da neće biti na teretu države.

Postoji više načina za dokazivanje finansijske sposobnosti:

 • Student može samostalno da prikaže novčana sredstva koja su potrebna kako bi dokazao da može da se izdržava tokom studija.
 • Student može imati i sponzora, odnosno člana bliže porodice koji će da prikaže dovoljno finasijskih sredstava i volju da na sebe preuzme finansiranje studija i života za studenta na Malti.
 • Student može biti dobitnik stipendije koja pokriva troškove studije i života na Malti.
 • Dužina trajanja studentske vize
 • Studentska viza se izdaje na period od 3 do najviše 12 meseci. Studenti najkasnije 3 meseca od dolaska na Maltu apliciraju za boravišnu vizu koja se izdaje na period od godinu dana i može da se obnavlja.

Rad na studentskoj vizi

Međunarodni studenti koji dolaze iz EU/EEA i Švajcarske mogu da rade tokom studija pola radnog vremena.

Međunarodni studenti koji dolaze iz trećih zemalja mogu da rade tokom studija najviše 20 sati nedeljno, međutim mogu imati dodatna ograničenja u vidu oblasti u kojoj mogu raditi i sa radom mogu započeti kada dobiju boravišnu dozvolu.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Studenti moraju imate organizovano zdravstevno osiguranje za ceo period studiranja i to osiguranje mora biti validno za ceo prostor Šengena.

Studenti iz EU/EEZ i Švajcarske mogu da koriste nacionalno zdravstveno osiguranje ukoliko imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja, svi ostali studenti moraju organizovati privatno osiguranje.

Apliciranje za studentsku vizu

Za malteške vize se aplicira lično u ambasadi ili konzulatu Malte ukoliko postoji u Vašoj zemlji ili u diplomatskoj misiji neke druge države koja je ovlašćena da prima aplikacije za malteške vize. Za vizu je najbolje aplicirati odmah po dobijanju potvrde o upisu na studije, jer cela procedura od zakazivanja termina, do predaje dokumenata i porcesiranja aplikacije može da potraje.

Po dolasku na Maltu, a najkasnije 3 meseca od dolaska, svi međunarodni studenti treba da apliciraju za boravišnu dozvolu u svrhu studiranja u lokalnoj kancelariji za strance, obnavljanje dozvole se vrši na isti način.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije iznosi 60 EUR i plaća se prilikom predaje zaheva za vizu i potrebne dokumentacije. Taksa se plaća u gotovini u evrima. Taksa za boravišnu dozvolu iznosi 27.50 EUR.