StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Holandiju

Studenti koji dolaze iz zemalja članica Evropske unije ili Evropske ekonomske zone i Švajcarske mogu da studiraju u Holandiji bez studentske vize i nije im potrebna boravišna dozvola. Studenti koji u Holandiji žele da studiraju program koji traje duže od 3 meseca imaju obavezu da prijave boravak u lokalnom opštinskom organu zaduženom za ove poslove.

Studenti trećih zemalja treba da apliciraju za odgovarajuću vizu kako bi mogli da legalno borave i studiraju u Holandiji. Za programe koji traju do 3 meseca je potrebna kratkoročna šengen viza, međutim državljanima zemalja Zapadnog Balkana nije potrebna ova viza. Za programe koji traju duže od 3 meseca je potrebna studentska viza koja nosi oznaku MVV i boravišna dozvola za koju se aplicira po dolasku u Holandiju, ona nosi oznaku VVR.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Da bi aplikacija za studentsku vizu bila uspešna, student treba da ispuni određene uslove koja studentska viza nosi:

Upis na studije

  • Svrha studentske vize je odlazak u Holandiju na studije, pa je prvi uslov za dobijanje studentske vize dokaz o upisu na studije na podobnoj obrazovnoj instituciji. Obrazovna institucija nakon potvrde prijema studenta započinje proceduru za vizu.

Prethodno stečeno obrazovanje

  • Da biste mogli da se upišete na željene studije u Holandiji, potrebno je da ispunjavate uslove, odnosno da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na studije.

Plan studija

  • Studentska viza za svaku državu predstavlja privremenu vizu čiji je cilj privremeni boravak u svrhu studiranja. Da bi ishod aplikacije za vizu bio pozitivan potrebno je dokazati imigracionoj službi da zaista idete na studije, da je to jedini cilj i da su Vam te studije potrebne za dalji razvoj u životu.

Zdravstveno osiguranje

  • Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano zdravstveno osiguranje za studije u Holandiji. To može biti osiguranje iz matične zemalje, ukoliko se priznaje ili holandsko državno ili privatno osiguranje.

Finansijska stabilnost

  • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Holandiji.

Postoji više načina za dokazivanje finasijske sposobnosti:

  • Dokaz o dobijenoj stipendiji koja pokriva troškove studija i života u Holandiji.
  • Student može na ličnom računu da prikaže dovoljno sredstava kako bi dokazao da je finansijski spreman za studije u Holandiji.
  • Student može da ima sponzora, bliskog rođaka ili prijatelja koji će finansijski podržati studenta i prikazati dovoljno sredstava na računu za studije i boravak u Holandiji.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska MVV viza se izdaje na period od 3 meseca, nakon čega je menja boravišna dozvola. Period važenja boravišne dozvole je period trajanja studija plus dodatnih 3 meseca. Viza odnosno boravišna dozvola maksimalno može trajati 5 godina.

Rad na studentskoj vizi

Studenti koji dolaze iz drugih članica EU ili EEZ mogu da rade tokom studija bez ograničenja radnog vremena i nije potrebna radna dozvola. Studenti ovih zemalja su u ovom aspektu izjednačeni sa domaćim studentima.

Studenti trećih zemalja mogu da rade tokom trajnaja studija u Holandiji uz ograničenje radne nedelje na najviše 16 sati. Alternativa radu tokom studija je opcija da tokom juna, jula i avgusta rade puno radno vreme, studenti moraju da izaberu jednu od dve opcije. Za rad je potrebno da imaju radnu dozvolu koju poslodavac treba da obezbedi.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Svaki međunarodni student koji želi da studira u Holandiji mora imati organizovano zdravstveno osiguranje za ceo period studiranja. Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu koristiti nacionalno osiguranje pod uslovom da pribave Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.

Studenti trećih zemalja čije se nacionalno osiguranje ne priznaje u Holandiji moraju organizovati svoje osiguranje. Obrazovne institucije na kojima studenti upisuju studije mogu biti dobar saveznik u izboru najboljeg osiguranja.

Pojedine privatne osiguravajuće kuće nude specijalne pakete osiguranja za studente. Studenti koji se u Holandiji zaposle mogu da pristupe državnom zdravstvenom osiguranju.

Apliciranje za studentsku vizu

Proceduru za studentsku vizu započinje obrazovna institucija na kojoj student upisuje studije.

Nakon završenog upisa, student plaća taksu za obradu aplikacije i šalje potrebna dokumenta obrazovnoj instituciji koja podnosi aplikaciju za vizu u ime studenta. Ukoliko je aplikacija odobrena, student treba da zakaže termin u lokalnoj ambasadi ili konzulatu Holandije za preuzimanje studentske vize.

Obrazovna institucija može u isto vreme da podnose i zahtev za boravišnu dozvolu, a zahtev može da se podnese i odmah po dolasku u Holandiju. Po dolasku u Holandiju i nakon dobijanja obaveštenja da je boravišna dozvola spremna, student treba da zakaže termin za podizanje ovog dokumenta.

Imigraciona služba mora u roku od 2 meseca da odgovori na zahtev za vizu. Cela procedura može da traje od 3 do 6 meseci, pa se savetuje pokretanje procedure za vizu odmah po završetku upisa na program.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za studentsku vizu iznosi 174 EUR, međutim u zavisnosti od obrazovne institucije taksa može varirati. Taksa se plaća online putem kartice.