StudiranjeuEvropi.com

Studiranje u Austriji na engleskom jeziku

Austrija je oduvek predstavljala jedan od obrazovnih centara Evrope i mesto koje je vekovima okupljalo ljude koji su želeli da steknu kvalitetno obrazovanje i veoma cenjenu diplomu.

Danas su Austrija i njeni gradovi poput carskog Beča, renesansnog Graca, alpskog Inzbruka i Mocartovog rodnog mesta Salcburga, veoma atraktivne studentske destinacije u Evropi.

Vrhunski uslovi studiranja, vešto osmišljeni studijski programi, cenjene institucije i kvalifikacije mogu biti glavni razlozi zašto se veliki broj međunarodnih studenata odlučuje za ovu centralnoevropsku državu kao destinaciju studiranja.

Pored toga, vredno je pomenuti da je Beč godinama proglašavan najboljim gradom za život na svetu. Austrija generalno nudi visok kvalitet života, naverovatnu prirodu i bogat kulturni i društveni život.

Studiranje u Austriji je privlačno studentima koji govore nemački jezik, ali takođe i onima koji žele da studiraju na engleskom jeziku, jer je sve veća ponuda programa na engleskom jeziku koju nude obrazovne institucije.

Studiranje u Austriji

Studije na državnim obrazovnim institucijama

Uslovi za upis na državne univerzitete u Austriji

Za upis studija na državnim institucijama u Austriji, potrebno je ispuniti određene uslove. Dva glavna uslova koja se traže su da student ima odgovarajući nivo obrazovanja i da ima dovoljno znanje jezike na kome se izvodi nastava.

Pored ovih glavnih uslova, austrijski univerziteti imaju dodatne uslove koje studenti moraju ispuniti. Međunarodni studenti koji dolaze iz trećih zemalja, odnosno oni koji ne dolaze iz država članica Evrpske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske, moraju dokazati da je njihova diploma srednje škole ili fakulteta dovoljna za upis na željene studije.
Dakle, treba da dokažu da sa stečenim obrazovanjem, mogu da upišu isti takav ili sličan program u državi u kojoj su stekli prethodni nivo obazovanja, u upisnom roku u kome žele da započnu studije u Austriji.

To se može dokazati na više načina, jedan od njih je da na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi u svojoj zemlji dobiju potvrdu da ispunajvaju uslove za upis na isti program koji žele da upišu u Austriji. U nekim državama takvu potvrdu izdaju centralizovane institucije za polaganje prijemnog ispita. Druga opcija, za one koji ne mogu dobiti takvu potvrdu je da pristupe prijemnom ispitu odgovarajućeg programa u svojoj državi, da se upišu na program i na taj način dokažu da je njihova diploma srednje škole ili fakulteta dovoljna za upis takvog programa.

Pored ovog uslova, za određeni broj programa na državnim institucijama postoji i prijemni ispit koji studenti moraju da polože, kako bi mogli da se upišu na program. Ovo je uobičajena upisna procedura i za osnovne i za postdiplomske studije, međutim ne traži se za sve programe koji se nude.

Ponuda studijskih programa na engleskom jeziku

Većina studijskih programa na državnim univerzitetima u Austriji, se nudi na nemačkom jeziku i za upis je neophodno dobro vladanje nemačkim jezikom i položen međunarodno priznat test nemačkog jezika. Obično se traži minimum C1 znanje jezika.

Ponuda programa osnovnih akademskih studija na engleskom jeziku na državnim institucijama je veoma oskudna, ali ipak postoje programi koji se nude u potpunosti na engleskom jeziku ili u kombinaciji sa nemačkim jezikom. To su uglavnom engleske i američke studije, jezici, prevođenje ili pojedini programi iz oblasti biznisa, transnacionalnih komunikacija ili međunarodnih studija.

Postoji mnogo veća ponuda programa na engleskom jeziku na nivou postdiplomskih studija. Većina univerziteta nudi master programe na engleskom jeziku, to mogu biti zajednički međunarodni programi, kao i regularni master programi.

Studenti ne mogu pronaći programe na engleskom jeziku u svim oblastima studiranja, ali neke od najpopularnijih oblasti gde je ponuda programa veća su studije u oblasti biznisa, ekonomije, menadžmenta i marketinga. Osim toga nude se i brojni programi u oblasti računarstva i informacionih sistema, kao i programa inženjerstva i tehnologije kao što su biotehnologije, hemijski i farmaceutski inženjering, klimatske promene i tehnologije zaštite životne sredine. Programi prirodnih i društvenih nauka se takođe nude na engleskom jeziku, a popularne oblasti su geo nauka, matematika, političke i ekonomske nauke i pravne filozofije, fizike, tehničke hemije, atmosferskih nauka, meteorologije itd.

Kako bi se upisao na neki program koji se izvodi na engleskom jeziku, student mora da dokaže svoje jezičke veštine. Neki univerziteti zahtevaju B2 nivo znanja engleskog jezika za osnovne akademske i master studije, što je ocena od 5.5 do 6.5 na IELTS testu, od 85 bodova na TOEFL testu ili ekvivalent na Cambridge testovima. Međutim, većina univerziteta ima strožije uslove za upis master studija, i uglavnom se traži nivo C1, odnosno od 7.0 na IELTS testu, 95-100 na TOEFL testu ili ekvivalent na Cambridge testovima engleskog jezika.

Kao i kod sertifikata za nemački jezika, neki univerziteti prihvataju i rezultat koji je star do 3 godine.

Studije na privatnim obrazovnim institucijama

Za studente koji su zainteresovani za studije na engleskom jeziku, postoji ponuda privatnih institucija u Austriji. Neki od njih su naše partnerske institucije, ove škole nude sve programe na engleskom jeziku i studenti takođe treba da dokažu da imaju dovoljno znanja engleskog jezika kako bi se upisali na željeni program. Uslov je uglavnom B2 nivo za osnovne studije, dakle oko 6.0 na IELTS-u ili od 76 – 80 na TOEFL testu, dok se za master studije uglavnom traži C1 nivo, što je 6.5 na IELTS testu i oko 88 na TOEFL testu.

Glavne olakšice su to što studenti iz trećih zemalja ne moraju da dokazuju da mogu da se upišu na studije u svojim zemljama i ne zahtevaju polaganje prijemnog ispita, pa je sam proces upisa u velikoj meri jednostavniji.

Webster University

Webster-University

Webster University je veoma cenjen američki univerzitet koji se nalazi u Beču. Ovaj univerzitet nudi osnovne akademske i master studije na engleskom jeziku, pretežno u oblastima biznisa i menadžmenta, međunarodnih odnosa, marketinga i medija, strateških komunikacija kao i psihologije. Najveća prednost ovog univerziteta su dualno priznate diplome, što znači da studenti koji završe studije na ovom univerzitetu stiču diplomu koja je akreditovana kako u Austriji, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Modul University

Modul-University

Modul University je privatni univerzitet iz Beča koji postoji više od jednog veka. To je vodeća privatna institucija u Austriji koja nudi osnovne akademske, master i doktorske studije na engleskom jeziku iz brojnih oblasti, kao što su međunarodni menadžment, medijske tehnologije, turizam i ugostiteljstvo, održivi razvoj i javna uprava. Studijski programi koji se nude imaju brojne specijalizacije, pa studenti sa sigurnošću mogu pronaći program koji im savršeno odgovara.

MCI - The Entrepreneurial School

MCI-The-Entrepreneurial-School

MCI je preduzetnička škola koja se nalazi u gradu Inzbruku i veoma je cenjena i visoko rangirana među privatnim obrazovnim institucijama. MCI nudi osnovne akademske i master programe na engleskom jeziku. Škola nudi programe u oblasti biznisa i menadžmenta, marketinga, inženjerstva i tehnologija, turizma, društvenih nauka itd. Škola je veoma poznata zbog dobre povezanosti sa industrijom i zbog jakog fokusa na istraživanja i razvoj.